Nowa wiceprezes NFOŚIGW. Będzie odpowiedzialna za ochronę klimatu

Nowa wiceprezes NFOŚIGW. Będzie odpowiedzialna za ochronę klimatu
Gramwzielone.pl (C)

Minister środowiska Maciej Grabowski zdecydował o powołaniu Doroty Zawadzkiej-Stępniak na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ds. przedsięwzięć środowiskowych – informuje Ministerstwo Środowiska. 

Dorota Zawadzka-Stępniak jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w trybie indywidualnego toku w zakresu ochrony powietrza. Była doradcą ministra środowiska prof. Macieja Nowickiego w zakresie ochrony powietrza oraz polityki klimatyczno-energetycznej. Brała aktywny udział w przygotowaniach do konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu. Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pracowała także jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska oraz jako Radca Ministra w Departamencie Ochrony Powietrza. Prowadziła w imieniu Ministra Środowiska negocjacje międzynarodowe sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto (tzw. jednostek AAU) w wyniku których podpisane zostało 10 umów sprzedaży na kwotę ok. 780 mln PLN. Koordynowała ponadto ze strony Ministerstwa Środowiska realizację 37 projektów Wspólnych Wdrożeń (JI), prowadzących do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Od 2013 roku zajmowała się koordynacją działań w zakresie polityki środowiskowej w Fundacji WWF Polska. Zawadzka-Stępniak jest także doktorantką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

REKLAMA

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Zastępca Prezesa Zarządu będzie odpowiedzialna między innymi za nadzór nad planowaniem, monitorowaniem i realizacją przedsięwzięć środowiskowych m.in. w zakresie ochrony powierza i ochrony klimatu.

REKLAMA

źródło: Ministerstwo Środowiska