Stołeczny magistrat przygotował "energetyczną" mapę Warszawy

Stołeczny magistrat przygotował "energetyczną" mapę Warszawy
Konferencja “Cities on Power”, Warszawa, 22 października 2014 r.

Słońce, ciepło ziemi, wiatr – czy mogą stać się źródłem energii w mieście i jeśli tak, to w jaki sposób? „Cities on Power” to projekt realizowany przez Warszawę we współpracy z samorządami Austrii, Niemiec i Włoch. Jego celem jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich.

Aż 78% warszawiaków uważa, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych (OZE) chroni klimat przed niekorzystnymi zmianami. W ramach projektu “Cities on Power” badano potencjał energii odnawialnej na obszarach zurbanizowanych i szukano sposobów na jego wykorzystanie. Cztery partnerskie miasta i regiony: Warszawa, Klagenfurt, Rawenna i Turyn opracowały Lokalne Plany Działań w celu zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.

Głównymi rezultatami projektu jest m.in. zbadanie efektywności energetycznej wybranych budynków publicznych w Warszawie, Klagenfurcie, Turynie i Rawennie i opracowanie na ich podstawie dokumentacji, która posłuży do przygotowania inwestycji w odnawialne źródła energii w tych obiektach.

REKLAMA

W ramach projektu sporządzono też pełną mapę nasłonecznienia dla wszystkich budynków w Warszawie – jest to pierwsze tak kompleksowe narzędzie tego typu w Polsce. Dzięki mapie oraz dołączonemu do niej specjalnemu kalkulatorowi energetycznemu, każdy mieszkaniec może dokładnie sprawdzić, czy na jego budynku lub np. w sąsiednim bloku opłaca się zainstalowanie kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych. Mapa dostępna jest na stronach Urzędu Miasta, pod adresem: www.kalkulatorenergetyczny.um.warszawa.pl

Zielone technologie sprawiają, że Warszawa staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia. Wierzymy, że dalsze zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii pozwoli nie tylko chronić środowisko naturalne, ale także przyniesie realne oszczędności finansowe miejskim instytucjom i naszym mieszkańcom. Działania realizowane przez partnerów projektu Cities on Power w Polsce, Austrii i Włoszech, wyraźnie pokazują, że warto promować takie inwestycje – powiedział Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

REKLAMA

W wyniku projektu władze samorządowe uczestniczące w projekcie zatwierdziły dokumenty strategiczne określające działania samorządów na rzecz OZE i efektywności energetycznej, do 2020 r. Skoncentrowano się głównie na dwóch źródłach: energii słonecznej i geotermii niskotemperaturowej (która jest wykorzystywana przez pompy ciepła). Opracowano mapy słoneczne i geotermalne dla Warszawy, Klagenfurtu, Drezna, Turynu i Rawenny wraz z kalkulatorem energetycznym, pozwalającym na oszacowanie korzyści inwestowania w OZE przez mieszkańców tych miast.

Samorządy były wspierane przez takie instytucje eksperckie jak: Fundacja Poszanowania Energii, Ecopower Stock Exchange, Research Studios, Local Agenda 21 for the City of Dresden oraz Environment Park S.p.A.

Projekt jest realizowany od lipca 2011 do grudnia 2014, a jego budżet wynosi: 2,3 mln euro, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 1,8 mln euro, czyli 78,5%.

Więcej informacji: www.citiesonpower.eu/pl

Mapa nasłonecznienia budynków w Warszawie oraz kalkulator energetyczny dostępne są na stronie: www.kalkulatorenergetyczny.um.warszawa.pl