Dotacje na energię odnawialną dla mieszkańców Warszawy

Dotacje na energię odnawialną dla mieszkańców Warszawy
Artur Malinowski, flickr cc

Warszawski magistrat będzie przeznaczać na wsparcie projektów związanych z energią odnawialną ok. 1,5 mln zł rocznie. Dotacje na inwestycje w energetykę odnawialną mają przyczynić się do osiągnięcia 15-procentowego udziału OZE w konsumpcji energii w Warszawie, który stolica chce osiągnąć do 2020 r. 

O planach dofinansowania projektów z zakresu OZE poinformował wczoraj podczas konferencji kończącej projekt „Cities on Power” zastępca dyrektora w stołecznym biurze funduszy europejskich i rozwoju gospodarczego Kazimierz Sender.

Przedstawiciel warszawskiego ratusza ocenił, że dzięki dofinansowaniu przyznawanemu przez Urząd m. st. Warszawy, w stolicy będzie powstawać rocznie kilkaset instalacji do produkcji zielonej energii. 

REKLAMA

O dofinansowanie na odnawialne źródła energii będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

Priorytetem będą inwestycje w dzielnicach, których mieszkańcy mają problem z dostępem do sieci ciepłowniczej. 

Dotacje na instalacje do produkcji zielonej energii mogą uzyskać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, między innymi takie jak osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Biuro infrastruktury stołecznego magistratu będzie pomagać potencjalnym inwestorom w doborze urządzeń czy w przygotowywaniu dokumentacji projektowej.

Wśród możliwych inwestycji jest m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, przy czym władze stołecznego magistratu oceniają, że najkorzystniejsze może być zamontowanie kolektorów. 

Stolica przygotowała strategię rozwoju OZE, z której wynika, że osiągnięcie 15 proc. udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła w Warszawie do 2020 r. będzie kosztować ok. 4,8 mld zł.

Plan wykorzystania OZE w stolicy jest częścią projektu „Cities on Power”, w którym oprócz Warszawy biorą udział także Turyn, Rawenna i Klagenfurt. Budżet programu „Cities on Power” wynosi 2,3 mln euro. 

REKLAMA

Warszawski ratusz opracował w ramach projektu „Cities on Power” specjalną mapę stolicy, na której wskazano możliwości wykorzystania konkretnego źródła OZE. 

Jaka będzie wysokość dotacji? 

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi tj.: zakłady opieki zdrowotnej m.st. Warszawy, samorządowe instytucje kultury m.st. Warszawy, jednoosobowe spółki m.st. Warszawy, spółki z dominującym udziałem m.st. Warszawy oraz przedsiębiorstwa komunalne, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Natomiast biura, dzielnice oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy tj. m.in. oświatowe jednostki organizacyjne, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki (Zespół Żłobków m.st. Warszawy), zarządcy zasobem lokalowym m.st. Warszawy, pozostałe jednostki i zakłady budżetowe, mogą uzyskać całkowite finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, o ile w budżecie m.st. Warszawy dostępna będzie odpowiednia ilość środków finansowych.

Udzielenie dotacji uzależnione jest od dostępności w danym roku budżetowym środków finansowych. W przypadku ograniczonej ilości środków finansowych, w pierwszej kolejności dotacje otrzymają inwestycje określone w uchwale warszawskiego ratusza jako priorytetowe, a następnie brana będzie pod uwagę kolejność składania wniosków.

Dotacje na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej będą udzielane z budżetu m.st. Warszawy ze środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Formularz wniosku o dotację na instalację OZE, który można składać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, jest dostępny pod tym linkiem. 

Więcej informacji o projekcie „Cities on Power” w artykule: Stołeczny magistrat przygotował „energetyczną” mapę Warszawy

gramwzielone.pl / za „Cities on Power”