Bank Światowy: w Polsce coraz łatwiej przyłączyć się do sieci

Bank Światowy: w Polsce coraz łatwiej przyłączyć się do sieci
Marion Wolf, flickr cc

Polska awansowała z 45. na 32. miejsce w tegorocznej edycji rankingu Banku Światowego „Doing Business”. Wynik był możliwy przede wszystkim dzięki poprawieniu ze 137. na 64. pozycję w kategorii „Getting Electricity” – informuje RWE.

Według najnowszego rankingu „Doing Business 2015”, publikowanego corocznie przez Bank Światowy, Polska zajęła 32. miejsce spośród 189 sklasyfikowanych gospodarek z całego świata (w ubiegłym roku było to miejsce 45.). Awans był możliwy przede wszystkim dzięki znaczącej poprawie w kategorii „Getting Electricity”, w której oceniana jest sprawność przyłączania odbiorców komercyjnych do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej w dużej aglomeracji miejskiej. Polska awansowała w niej o 73 pozycje z miejsca 137. na miejsce 64.

REKLAMA

W Polsce punktem referencyjnym dla kategorii „Getting Electricity” jest Warszawa, na terenie której operatorem sieci jest RWE Stoen Operator. Respondenci wypełniający ankiety są  rekrutowani do badania spośród firm wykonawczych, stowarzyszeń branżowych i konfederacji pracodawców. Ocenie podlegają trzy czynniki: liczba procedur niezbędnych do realizacji przyłącza, liczba dni potrzebnych do jego realizacji oraz koszt jego wybudowania. W zgodnej ocenie respondentów na terenie Warszawy skutecznie doprowadzono do zmniejszenia liczby procedur w procesie przyłączania do sieci, skrócenia jego czasu oraz istotnego zmniejszenia opłat przyłączeniowych, co znalazło swój wyraz w tegorocznych wynikach badania.

REKLAMA

RWE