koncentrator słoneczny z wykorzystaniem liniowych soczewek Fresnela

koncentrator słoneczny z wykorzystaniem liniowych soczewek Fresnela
...

Jednym z pomysłów prezentowanych podczas konferencji Greentechcamp.pl, która odbędzie się 14 listopada br. we Wrocławiu, będzie projekt koncentratora słonecznego z wykorzystaniem liniowych soczewek Fresnela mającego za zadanie maksymalizację wydajności ogniw fotowoltaicznych (lub hybrydowych fotowoltaiczno-termicznych) i minimalizację kosztów wytworzenia energii.

Przedmiotem prezentacji na konferencji Greentechcamp.pl będzie koncentrator słoneczny z zastosowaniem liniowej soczewki Fresnela wraz z prostym systemem nadążnym (trackerem) zapewniającym ruch w cyklu rocznym (tylko 1 cykl ruchu w ciągu roku), do oświetlania odpowiednio dostosowanych paneli fotowoltaicznych lub kolektorów ciepła lub paneli hybrydowych fotowoltaiczno-termicznych.

Autor rozwiązania, Wojciech Marański, przedstawi sposób projektowania i optymalizacji kształtu, wielkości, położenia i trajektorii ruchu liniowej soczewki Fresnela oraz optymalne wykorzystanie zjawisk optycznych w celu maksymalizacji wydajności systemu i w konsekwencji maksymalnego obniżenia kosztów jednostki uzyskanej energii.

REKLAMA

Przedstawione zostaną również propozycje w zakresie technologii produkcji ww. soczewek, konstrukcji paneli fotowoltaicznych/hybrydowych oraz całego układu, a także uwarunkowania ekonomiczne, opłacalność systemu dla bieżących warunków rynkowych oraz wskazane zostaną zalety względem konkurencyjnych rozwiązań.

Jak zapewnia Wojciech Marański, autor  rozwiązania, opracowany przez niego system posiada cechy dające mu przewagę nad innymi, dotychczas stosowanymi systemami optyczno-nadążnymi (jak np. punktowe soczewki Fresnela z precyzyjnym 2- osiowym systemem nadążnym lub reflektory liniowe z 1-osiowym systemem nadążnym w kierunku wschód-zachód). Zaletą systemu jest np. wielokrotnie mniejsza ilość cykli ruchu (co jest istotne zpunktu widzenia mechanizmów obrotu, ich wymaganej wytrzymałości, żywotności, sił, itp.) przy jednoczesnym zachowaniu podobnej ilości uzyskanej energii.

Koncentrator słoneczny z zastosowaniem liniowej soczewki Fresnela to jeden z 8 pomysłów, które zostaną zaprezentowane podczas organizowanej przez Gramwzielone.pl konferencji Greentechcamp.pl (Wrocław, 14 listopada 2014 r.). 

REKLAMA

O Greentechcamp.pl

Konferencja Greentechcamp.pl 2014, która odbędzie się 14 listopada br. we Wrocławiu, ma na celu pokazanie wyselekcjonowanych przez Gramwzielone.pl najciekawszych pomysłów biznesowych polskich firm z branży czystej energii. 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane technologiami z zakresu OZE. Mamy ostatnie miejsca dla uczestników, którzy chcą wysłuchać prelekcji firm prezentujących swoje pomysły. 

Uczestnicy konferencji Greentechcamp.pl 2014 wybiorą w głosowaniu najciekawsze z zaprezentowanych rozwiązań. Autor pomysłu, który otrzyma najwięcej głosów, czyli Greentechcamp.pl 2014 Winner, zdobędzie nagrodę pieniężną ufundowaną przez KIC InnoEnergy w wysokości 4.000 zł, a także budżet na reklamę w portalu Gramwzielone.pl w wysokości 6.000 zł netto (zgodnie z aktualnym cennikiem reklamy). Druga firma z największą liczbą głosów otrzyma budżet na reklamę w portalu Gramwzielone.pl w wysokości 3.000 zł netto, a trzecia – 2.000 zł netto. 

Dodatkowa nagroda dla wszystkich prelegentów to możliwość spotkania z inwestorami zainteresowanymi wejściem kapitałowym w dane przedsięwzięcie. 

W dalszym ciągu mamy miejsca dla firm, które podczas Greentechcamp.pl 2014 chciałyby zaprezentować swoje pomysły i wziąć udział w konkursie na Greentechcamp.pl 2014 WINNER.

Chęć udziału w charakterze prelegenta, jak również w charakterze uczestnika konferencji, który otrzyma prawo do oddania 1 głosu w głosowaniu na Greentechcamp.pl 2014 WINNER, można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.greentechcamp.pl