AIM apeluje do nowej Komisji Europejskiej o czyste powietrze dla mieszkańców UE

AIM apeluje do nowej Komisji Europejskiej o czyste powietrze dla mieszkańców UE
Robert S. Donovan, flickr cc

Międzynarodowa organizacja Mutual Benefit Societies apeluje o podjęcie bardziej zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, które bezpośrednio wpływa na zdrowie publiczne w krajach Unii Europejskiej. 

Międzynarodowe stowarzyszenie AIM (International Association of Mutual Benefit Societies) w czerwcu tego roku ogłosiło tzw. Deklarację Brugijską, wzywającą Unię Europejską do wprowadzenia silniejszych restrykcji dotyczących głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza, takich jak transport i przemysł. Organizacja uważa, że standary jakości powietrza należy ustanowić wedle zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

AIM jest organizacją zrzeszającą towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz fundusze ubezpieczeniowe na całym świecie. Zrzesza 59 członków z 27 krajów, reprezentujących 230 mln ludzi, w tym 160 mln w Europie.

REKLAMA

Prezydent AIM Christian Zahn twierdzi, że wprowadzenie polityki poprawy jakości powietrza jest niezbędnym elementem skutecznej promocji zdrowia publicznego. – Unia Europejska powinna umożliwić wszystkim krajom skorzystanie z najbardziej opłacalnych środków zapobiegawczych. Nie podjęcie tych działań oznacza znacznie wyższe koszty zdrowotne dla ludzi i dla ubezpieczycieli zdrowotnych, a także rządów w zakresie kosztów hospitalizacji i utraconych dni pracy.

Geert Messiaen, sekretarz generalny Landsbond van Liberale Mutualiteiten (LLM) i przewodniczący grupy roboczej AIM ds. chorób środowiskowych, mówi – Mimo, że jakość powietrza poprawiła się w ostatnich latach, nadal jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia – zwłaszcza ludzi, którzy cierpią na choroby układu oddechowego, problemy z sercem lub astmą. Na przykład mieszkanie w pobliżu ruchliwej ulicy może stanowić przyczynę aż co siódmego przypadku astmy dziecięcej. Coraz więcej badań wskazuje na powiązanie zanieczyszczeń powietrza z zachorowaniem na raka płuc i cukrzycę. Staramy się rozmawiać z Europosłami oraz innymi decydentami na temat możliwości poprawy zdrowia publicznego poprzez wprowadzenie odpowiednich norm ochrony powietrza.

Michiel Callens, dyrektor ds. Badań i Rozwoju w National Union of Christian Mutuality oraz przewodniczący belgijskiej grupy roboczej ds. chorób środowiskowych, dodaje: – Zanieczyszczenia powietrza mają szczególne znaczenie nie tylko w Belgii, ale w całej Europie, ponieważ nie znają one granic poszczególnych państw. Stanowią one obecnie jedenasty główny czynnik obciążenia stanu zdrowia Europy (3). Światowa Organizacja Zdrowia apeluje do decydentów, podkreślając, że negatywne skutki zdrowotne występują przy niższych poziomach stężeń, niż wcześniej sądzono oraz że skala tych skutków jest znacznie większa. Stanowi to podstawę do zdecydowanych działań UE.

REKLAMA

Unijny „Pakiet Czystego Powietrza” został opublikowany w  grudniu 2013 roku i jest obecnie przedmiotem negocjacji w Parlamencie Europejskim i Radzie. Koszty zdrowotne dla społeczeństwa związane z narażeniem na zanieczyszczenia powietrza w UE szacuje się w nim na 330-940 mld € rocznie (3-9% PKB UE). Komisarz ds. Środowiska Janez Potočnik powiedział, że proponowane działania zmniejszą o połowę liczbę przedwczesnych zgonów wynikających z ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza oraz że korzyści dla zdrowia byłyby 12 razy większe, niż koszty. 

Partnerstwo z HEAL

Organizacja AIM jest członkiem stowarzyszenia Health and Environment Alliance (HEAL), z którym w 2011 roku rozpoczęła strategiczną współpracę w celu profilaktyki chorób przewlekłych spowodowanych lub przyśpieszonych przez czynniki środowiskowe. 

Anne Stauffer, zastępca dyrektora Health and Environment Alliance, mówi: – AIM jest bardzo ważnym członkiem HEAL. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania zachęcą polityków do szczególnej pracy nad ochroną zdrowia publicznego, poprzez wzmocnienie kluczowych przepisów ochrony powietrza.

Dodaje także: – Prezydent-elekt Jean-Claude Juncker zażądał od Komisarza ds. Środowiska Karmenu Vella „podsumowania negocjacji w sprawie pakietu powietrza”, które, jak mamy nadzieję, nie będzie stanowić żadnej przeszkody w tym procesie. Aktualna propozycja Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich rozpoczęła się po trzech latach intensywnych negocjacji z zainteresowanymi stronami oraz kompleksowych analizach, powodując liczne opóźnienia. Parlament Europejski i Rada powinny zintensyfikować pracę, ponieważ każdego dnia obywatele cierpią z powodu złego stanu zdrowia, którego przyczyną jest niska jakość powietrza.

Deklaracja Brugijska apeluje o bardziej ambitne i wiążące zobowiązania dotyczące redukcji emisji na lata 2020, 2025, 2030 (w ramach dyrektywy o krajowych poziomach emisji), a także o wprowadzenie unijnych norm jakości powietrza dostosowanych do zaleceń zdrowotnych Światowej Organizacji (WHO). 

International Association of Mutual Benefit Societies