Bezpłatna konferencja nt. programu "Prosument" w WFOŚiGW w Olsztynie

Bezpłatna konferencja nt. programu "Prosument" w WFOŚiGW w Olsztynie
Foto. Wagner Solar press

W dniu 10 grudnia 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie organizuje konferencję dotyczącą wdrażania przez WFOŚiGW w Olsztynie programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” – informuje WFOŚiGW w Olsztynie. 

Komunikat WFOŚiGW w Olsztynie:

Tematem konferencji będzie omówienie Programu „Prosument” oraz przybliżenie zasad naboru wniosków w ramach konkursu „Prosument na Warmii i Mazurach”, ogłoszonego przez WFOŚiGW w Olsztynie.

REKLAMA

Program „Prosument” umożliwia osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej, z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci.

Wspierane mogą być różne instalacje do produkcji energii: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne.

REKLAMA

Program, przygotowany przez NFOŚiGW, do którego dołączył WFOŚiGW w Olsztynie, promuje nowe technologie OZE, rozwija społeczną świadomość ekologiczno-ekonomiczną oraz propaguje postawy prosumenckie. Ma on również określoną wartość ekologiczną. Dzięki wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, w tym CO2 do powietrza.

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją mikroinstalacji – zarówno mieszkańców naszego województwa, jak i projektantów, wykonawców, czy zarządców nieruchomości.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wyłącznie w postaci elektronicznej na adres email: l.janiszewska@fundusz.olsztyn.pl do dnia 5.12.2014 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie