M. Woszczyk: rynek energii nie transformuje się samorzutnie

M. Woszczyk: rynek energii nie transformuje się samorzutnie
Marek Woszczyk, prezes PGE / Newseria

Przedstawiciele państwowych koncernów energetycznych ocenili perspektywy rozwoju sektora energetycznego podczas debaty „Koniec tradycyjnej energetyki? Transformacje i strategie„, która odbyła się w ramach katowickiego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Marek Woszczyk, prezes największego polskiego koncernu energetycznego PGE, skomentował zmiany regulacyjne, które wpływają na kształt sektora energetycznego, oceniając, że „rynek energii nie tyle transformuje się samorzutnie, wskutek oczywistego postępu technologicznego, ile ta zmiana jest stymulowana przez regulacje(za wnp.pl).

Odnosząc się do koncepcji rozwoju energetyki w Unii Europejskiej prezes PGE powiedział: – W tej dyskusji trochę próbujemy kreślić linię demarkacyjną pomiędzy energetyką konwencjonalną, a – nazwijmy to – energetyką przyszłości. Ja twierdzę, że energetyka konwencjonalna też jest po części energetyką przyszłości, bo tutaj nie powiedziano ostatniego słowa i obraz transformacji rynków energii na całym świecie nie jest wcale taki jednolity. Prezes PGE dodał, że rozwojowi źródeł odnawialnych w Niemczech, których potencjał wynosi już około 90 GW, towarzyszy praca konwencjonalnych elektrowni o zbliżonym potencjale.

REKLAMA

Obecny w Katowicach Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. klimatu i energii, ocenił, że modernizacja europejskiego sektora energetycznego wymaga inwestycji, które oszacował na co najmniej 1 bln euro. Wśród potrzeb europejskiego sektora energii Cañete wymienił doprowadzenie do powstania wewnętrznego rynku energii, przyciągnięcie kapitału prywatnego oraz promocję technologii niskoemisyjnych.

REKLAMA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, mówiąc o tworzeniu wspólnego rynku energii w UE, podkreślił potrzebę zharmonizowania krajowych systemów wsparcia dla OZE.

Prezes Enei Krzysztof Zamasz oceniając wpływ rozwoju generacji z OZE na tradycyjne elektrownie, zauważył, że przyznanie priorytetu rozwojowi źródeł odnawialnych sprawia, że „energetyka konwencjonalna jest na końcu wytwórczej kolejki” i że konieczne jest stworzenie regulacji, które będą jednocześnie promować nowe źródła energii i tradycyjne elektrownie.

Krzysztof Zamsz odniósł się także do perspektyw rozwoju energetyki rozproszonej, informując, że Enea jest zainteresowana udziałem w tym rynku i widzi w nim biznes. Zaznaczył, że w przypadku rozwijania rozproszonych źródeł energii należy brać pod uwagę ograniczone możliwości sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. 

gramwzielone.pl / za wnp.pl