TGE ma napędzać wzrost Grupy GPW. Pomogą instrumenty pochodne

TGE ma napędzać wzrost Grupy GPW. Pomogą instrumenty pochodne
Paweł Tamborski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Foto. Newseria

Jeszcze w tym roku na Towarowej Giełdzie Energii będzie można handlować instrumentami pochodnymi opartymi o ceny energii elektrycznej. W przyszłym roku powinna pojawić się możliwość zakupu kontraktu na gaz. Te instrumenty mają wspomóc rolę rynku towarowego we wzroście Grupy GPW.

Należąca do Grupy GPW Towarowa Giełda Energii zajmuje się obrotem energią elektryczną, gazem, limitami wielkości emisji zanieczyszczeń oraz prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej i biogazu, a także świadectw efektywności energetycznej.

– W tym roku liczymy na to, że ta część naszej działalności w dalszym ciągu będzie takim silnikiem wzrostu – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Paweł Tamborski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. – Dzięki wzrostowej aktywności Towarowej Giełdy Energii my, jako grupa, dzisiaj rośniemy. To będzie bardzo ciekawy rok dla tej naszej sfery działalności.

REKLAMA

Już w I kwartale tego roku przychody GPW z Towarowej Giełdy Energii przekraczały 37 mln zł i były o ponad 7 mln zł wyższe niż przed rokiem. Na koniec marca 2015 r. stanowiły one 42,4 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, podczas gdy rok wcześniej ich udział wyniósł 34,8 proc.

REKLAMA

– Dokładamy nowy segment do rynku energii, będą to instrumenty finansowe pochodne oparte o ceny energii elektrycznej, a w przyszłości również o ceny gazu – zapowiada Paweł Tamborski. – Myślę, że to będzie kolejny element, który – mam nadzieję – przyłoży się do rozwoju tego segmentu naszej działalności.

Zysk netto całej Grupy GPW wyniósł w I kwartale 2015 roku 38,4 mln zł, co oznacza wzrost o 2,1 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych ma nadzieję, że nowe instrumenty jeszcze bardziej poprawią te wyniki.

 Dokładamy kolejne instrumenty, kolejne sfery naszej działalności, budując podstawowe dziedziny naszej aktywności podkreśla prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Towarowa Giełda Energii 23 lutego otrzymała zgodę resortu finansów na uruchomienie obrotu instrumentami pochodnymi na towary na należącym do niej rynku instrumentów finansowych. To oznacza, że w ciągu roku taki obrót powinien się rozpocząć. Kontrakty na energię elektryczną pojawią się prawdopodobnie jesienią.

Newseria