MG przedstawiło założenia nowelizacji ustawy o OZE

MG przedstawiło założenia nowelizacji ustawy o OZE
Gramwzielone.pl (c)

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło założenia projektu nowelizacji obowiązującej od niedawna ustawy o odnawialnych źródłach energii. MG chce zmienić zapisy dotyczące tzw. taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów zielonej energii, które wcześniej – wbrew woli rządu – zostały przyjęte przez parlament. 

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki wiceminister Jerzy Pietrewicz poinformował, że zaproponowane przez MG zmiany mają ograniczyć „obszar niepewności”. MG chce wprowadzić nowe przedziały dla instalacji objętych systemem taryf gwarantowanych.

Resort gospodarki ocenia, odwołując się do wysokości taryf gwarantowanych przyjętych w ustawie, że wsparcie „nie może być nadmierne i prowadzić do zbyt dużych korzyści, gdyż w takim przypadku nie będzie zgodne z przepisami Unii Europejskiej” (za Polską Agencją Prasową).

REKLAMA

Właściciel instalacji 3kW (dla domu jednorodzinnego) może otrzymać taryfę gwarantowaną w wysokości od 64 gr/kWh do 75 gr/kWh. Jeśli chciałby jednak wsparcia wyższego niż 64 gr/kWh – bo przy niższej taryfie nie zwróci mu się inwestycja w panel słoneczny – musi to uzasadnić wyliczając na podstawie specjalnego algorytmu i pod groźbą kary podpisać oświadczenie, że taka stawka jest konieczna – PAP powołuje się na Ministerstwo Gospodarki.

Projekt nowelizacji ma zakładać ponadto wprowadzenie kontroli Urzędu Regulacji Energetyki nad rynkiem prosumenckim m.in. poprzez obowiązek składania przez prosumentów w URE specjalnych oświadczeń, których zgodność ze stanem faktycznym mają sprawdzać kontrolerzy Urzędu. URE ma podawać informacje na temat wzrostu potencjału mikroinstalacji pod kątem ew. przekroczenia przyjętych w ustawie progów maksymalnego potencjału mikroinstalacji w grupie do 3 kW (300 MW) oraz w grupie 3-10 kW (500 MW).

Ustawa o OZE została finalnie przyjęta przez parlament w lutym br., a w marcu podpisał ją prezydent. Zaraz po przyjęciu ustawy o OZE plan jej znowelizowania zgłosiło Ministerstwo Gospodarki, które wskazało na niespójność przepisów dotyczących wsparcia dla najmniejszych producentów zielonej energii. Chodzi o art. 41 ustawy o OZE, do którego w parlamencie wpisano – wbrew woli rządu i Platformy Obywatelskiej – preferencyjne dopłaty do produkcji zielonej energii dla właścicieli mikroinstalacji OZE w postaci tzw. taryf gwarantowanych.

REKLAMA

Resort gospodarki informował wcześniej, że nowelizacja ustawy o OZE będzie mieć charakter techniczny i że jego celem nie będzie zmiana założeń wsparcia dla prosumentów w wersji przyjętej przez Sejm. Później w branży OZE pojawiły się jednak obawy, że urzędnicy MG planują gruntowną zmianę założeń tzw. poprawki prosumenckiej i chcą zmniejszyć przyjęte w ustawie dopłaty dla najmniejszych producentów zielonej energii.

MG w swojej argumentacji powoływało się wcześniej na unijne rozporządzenie GBER określające dopuszczalną wielkość pomocy publicznej w systemach wsparcia dla OZE. Urzędnicy resortu gospodarki wskazywali, że maksymalne wsparcie dla producentów zielonej energii powinno – zgodnie z GBER – gwarantować stopę zwrotu z inwestycji na poziomie zaledwie 3,58%. MG ocenia, że przyjęte w ustawie o OZE taryfy gwarantowane zapewniają tymczasem zwrot na poziomie 10%. 

Teraz projekt nowelizacji ustawy o OZE trafi do konsultacji społecznych. Uwagi można zgłaszać do 29 maja 2015 r. na adres poczty elektronicznej: SekretariatDEO@mg.gov.pl oraz faksem na numer (22) 693 40 17.

Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz zapewniał ostatnio, że celem MG jest skierowanie nowelizacji ustawy o OZE do parlamentu jeszcze przed wakacjami.

Więcej o nowych zasadach dopłat do produkcji energii w mikroinstalacjach, które wpisano do projektu nowelizacji ustawy o OZE, w artykule: Zasady wsparcia dla mikroinstalacji PV zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o OZE

Projekt nowelizacji ustawy o OZE (link)

gramwzielone.pl