Maj: Rynek carbon bez wzrostów w oczekiwaniu na reformę MSR

Maj: Rynek carbon bez wzrostów w oczekiwaniu na reformę MSR
Foto. J.J. Verhoef, flickr cc

– Majowa prognoza średniej wartości uprawnień EUA w II kwartale 2015 r. nie zmieniła się w stosunku do prognozy publikowanej w marcu oraz w kwietniu i wynosi 7,21 euro. Powodem utrzymania dotychczasowej prognozy jest jej niewielkie odchylenie od dotychczasowej empirycznej średniej oraz brak istotnych przesłanek o charakterze fundamentalnym  mogących powodować znaczące zmiany cen w ostatnim miesiącu bieżącego kwartału – informuje Dom Maklerski Consus.

Głównymi czynnikami wpływającym na obecną prognozę ceny są:

REKLAMA

  • Oczekiwanie na lipcowe głosowanie w sprawie MSR – neutralnie
  • Opóźnienie deklaracji krajowych kontrybucji INDC – neutralnie  

26 maja, podczas spotkania Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) zdecydowaną większością głosów zaaprobowano kompromisowy scenariusz implementacji reformy Rynkowej Rezerwy Stabilizacyjnej (MSR). Za utworzeniem MSR z dniem 1 stycznia 2019 r. opowiedziało się 49 członków ENVI, 8 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Kolejnym etapem na ścieżce legislacyjnej jest głosowanie Parlamentu Europejskiego wstępnie zaplanowane na 6 lipca. Do tego czasu harmonogram prac dotyczących wdrożenia reformy MSR nie przewiduje istotnych wydarzeń.

REKLAMA

Mimo pojawiających się na rynku informacji o wysokim prawdopodobieństwie w osiągnięciu porozumienia na najbliższej konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu, większość państw nadal nie ogłosiła krajowych kontrybucji (INDC). Warto zaznaczyć, że deklaracje mają stanowić podstawę umowy, natomiast dotychczas dokonało ich zaledwie 37 z 196 państw. Mając na uwadze fakt, iż globalne porozumienie stanowi istotę polityki klimatycznej, wszelkie trudności w osiągnięciu consensusu nie stymulują wzrostów cen.

DM Consus