IRENA: 150 GW magazynów energii do roku 2030

IRENA: 150 GW magazynów energii do roku 2030
Foto. Younicos

Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) ocenia, że do 2030 roku udział OZE w globalnym miksie energetycznym może podwoić się w stosunku do aktualnego poziomu, ale tylko pod warunkiem podobnego tempa rozwoju technologii magazynowania energii.

IRENA opracowała plan rozwoju technologii magazynów energii, który zakłada zwiększenie zainstalowanego, globalnego potencjału magazynów energii w postaci baterii do 150 GW do roku 2030, a także potencjału na poziomie 325 GW w elektrowniach szczytowo-pompowych.

Taki potencjał magazynowania energii jest, zdaniem ekspertów IRENA, potrzebny, aby zapewnić ponad 40-procentowy udział zielonej energii w globalnym miksie energetycznym do końca kolejnej dekady.

REKLAMA

W nowym raporcie IRENA „Renewables and Electricity Storage. A Technology roadmap for Remap 2030” wyróżnia obszary w dziedzinie magazynowania energii, w których rozwój powinien zapewnić wzrostu udziału OZE w konsumpcji energii na świecie.

REKLAMA

Pierwszy obszar wyszczególniony w raporcie to rozwój magazynów energii na wyspach i w regionach niemających dostępu do sieci. Kolejny obszar to budowa domowych magazynów energii w krajach charakteryzujących się dużą liczbą małych instalacji fotowoltaicznych. IRENA wskazuje ponadto na rozwój magazynów energii współpracujących z sieciami energetycznymi w krajach, w których sieci charakteryzują się ograniczonymi możliwościami przesyłu energii, a także rozwój narzędzi analitycznych w krajach, które przygotowują się do transformacji energetycznej w kierunku energetyki odnawialnej.

Jak wskazuje IRENA, rozwój technologii magazynowania energii jest istotny szczególnie dla rozwoju niestabilnych źródeł energii z OZE takich jak elektrownie fotowoltaiczne czy wiatrowe. Według IRENA, jeśli do 2030 roku na świecie powstanie sugerowany potencjał magazynów energii, wówczas udział tylko niestabilnych źródeł odnawialnych w globalnym miksie energetycznym może wzrosnąć z obecnych około 3% do około 20%, a w przypadku liderów – Danii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, może to być nawet ponad 40%.

Plan rozwoju technologii magazynowania energii jest efektem pracy ponad 200 ekspertów w dziedzinie magazynowania energii.

Raport  IRENA „Renewables and Electricity Storage. A Technology roadmap for Remap 2030” [PDF]

gramwzielone.pl