List do premier Ewy Kopacz ws. projektu nowelizacji ustawy o OZE

List do premier Ewy Kopacz ws. projektu nowelizacji ustawy o OZE
Premier Ewa Kopacz. Foto. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, flickr cc

Organizacje zrzeszające branżę energetyki odnawialnej oraz organizacje ekologiczne wystosowały list do premier Ewy Kopacz, w którym wezwały do utrzymania obecnych założeń przyjętej w ustawie o OZE poprawki prosumenckiej. Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o OZE może istotnie zmienić zasady wsparcia dla właścicieli najmniejszych mikroinstalacji OZE, które przyjęto w ustawie o odnawialnych źródłach energii i które mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

W liście do premier Ewy Kopacz czytamy m.in., że przygotowany przez resort gospodarki projekt nowelizacji ustawy o OZE wprowadzi dla przyszłych prosumentów szereg utrudnień i procedur biurokratycznych, w tym kary i kontrole, a także wpłynie negatywnie na opłacalność realizowanych przez nich mikroinstalacji.

W naszym przekonaniu zaproponowane zmiany zablokują rozwój energetyki obywatelskiej na kolejne lata. Nowelizacja nie może obniżać wysokości taryf gwarantowanych, cedować obowiązku ich obliczania na obywateli i małych wytwórców energii oraz stawiać sztywnych limitów produkcji energii ze źródeł odnawialnych – informują autorzy listu, dodając, że niezrozumiałe są „powody, dla których część polityków i urzędników próbuje demonizować rozwój energetyki obywatelskiej, nastawiać społeczeństwo przeciwko tym, którzy chcieliby, aby inwestowanie we własne małe źródła energii stało się w Polsce opłacalne”.

REKLAMA

Autorzy listu nazywają „przekłamaniami” podawane publicznie informacje na temat kosztów i skutków wprowadzenia wpisanych do poprawki prosumenckiej taryf gwarantowanych, w efekcie czego „społeczeństwo obywatelskie traci i tak mocno już nadwerężone zaufanie do struktur państwowych”.

W liście czytamy ponadto, że wprowadzenie taryf gwarantowanych doprowadzi do spadku kosztów technologii OZE o co najmniej 10% rocznie.

REKLAMA

Rząd świadomie rezygnuje z postępowej polityki energetycznej oraz budowy innowacyjnej, sprawiedliwej społecznie gospodarki na rzecz wzmacniania monopolu kilku koncernów kosztem obywateli. Towarzyszy temu dezinformacja opinii publicznej, co do rzeczywistych przyczyn narastającej utraty konkurencyjności krajowej energetyki. Jeżeli dzisiaj nie zostaną podjęte strategiczne decyzje, które umożliwią rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej Polska pozostanie skansenem Europy i będzie zmuszona do kupowania tańszej energii z zagranicy – informują autorzy listu.

W liście proponuje się powołanie Rządowej Rady ds. Energetyki Obywatelskiej, w skład której mieliby wejść przedstawiciele administracji państwowej, środowisk naukowych, społecznych i przedsiębiorców i która „będzie bezstronnie monitorowała system wsparcia energetyki odnawialnej, wspomagała rozwój energetyki rozproszonej i inicjowała działania na rzecz najmniejszych producentów energii z OZE – prosumentów, a także uczestniczyła w procesie transformacji polskiej energetyki”.

Pod listem podpisały się Koalicja Klimatyczna (w tym ClientEarth, Greenpeace, WWF, Polska Zielona Sieć), Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Korporacja Techniki SGGiK, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Pomorskie Konsorcjum 3×20, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. 

List do premier Ewy Kopacz ws. poparcia dla poprawki prosumenckiej. 

gramwzielone.pl