Nowe życie elektrowni wodnej w Małopolsce dzięki dotacji z UE

Nowe życie elektrowni wodnej w Małopolsce dzięki dotacji z UE
Fot. materiał inwestora

W Piotrowicach, w woj. małopolskim, zakończyła się modernizacja elektrowni wodnej, którą sfinansowano ze środków unijnych udostępnionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski.

Elektrownia wodna w Piotrowicach po raz pierwszy została uruchomiona w 2004 z wykorzystaniem istniejącej turbiny Francisa stanowiącej dawne źródło napędu dla młyna zbożowego zlokalizowanego w dolnym odcinku rzeki Nidzicy.

Uzyskana moc w tamtym czasie nie była jednak zadowalająca, rzadko przekraczając wartość 5 kW, przy średniej ok. 2,7 kW. Przyczyną tak niskich wskaźników były dwa podstawowe problemy. Jednym z nich było narastające przez lata zamulenie koryta rzeki oraz przeszkody w postaci połamanych gałęzi i pni drzew, które zalegając na dnie, skutecznie utrudniały odpływ wody za turbiną. Problem był na tyle istotny, że możliwy do uzyskania spad nie przekraczał zazwyczaj jednego metra. W praktyce, przy większych przepływach wody dochodziło do całkowitego zaniku spadu, co uniemożliwiało pracę elektrowni.

REKLAMA

Kolejnym czynnikiem ograniczającym uzyskanie większej mocy był stan techniczny turbiny, która lata pełnej sprawności miała dawno za sobą. Z powodu ograniczonych środków, przy pierwszym uruchomieniu ograniczono się do podstawowych czynności naprawczych i konserwacyjnych.

W roku 2010 po przejściu powodzi zalaniu uległ generator elektrowni, a sama turbina została całkowicie zamulona. Po naprawie uszkodzeń elektrownia pracowała jeszcze do początków 2012 r.

Po zawiązaniu spółki M.B.Energy, jej właściciel podjął decyzje o przeprowadzeniu modernizacji obiektu. W 2013 roku Spółka wystąpiła z wnioskiem dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Po rozpatrzeniu wniosku w roku 2014 spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 256 812,37 PLN.

Projekt o nazwie „Wzrost konkurencyjności Spółki M.B.Energy oraz poprawa jakości powietrza poprzez modernizację Małej Elektrowni Wodnej w Piotrowicach” zakładał udrożnienie koryta rzeki, porządkowanie terenu wokół elektrowni oraz remont turbiny wodnej. Wymieniono również kraty wlotowe i zasuwy na jazie piętrzącym. Zasuwy zostały również wyposażone w elektromechaniczny system sterowania.

REKLAMA

W wyniku przeprowadzonych prac osiągnięto wzrost spadu do wartości 1,8-1,9 m a moc osiągana wynosi 20-22 kW.

gramwzielone.pl / materiały inwestora

Fot. materiały inwestora

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013