Sejm przegłosował nowelizację Prawa energetycznego

Sejm przegłosował nowelizację Prawa energetycznego
Foto. sejm.gov.pl

Sejm poparł nowelizację Prawa energetycznego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, która implementuje do polskiego prawa unijne rozporządzenie REMIT.

Nowelizacja wprowadza kary za nieprzestrzeganie obowiązków i nadużycia związane z funkcjonowaniem na rynku energii. Chodzi np. o wykorzystywanie wewnętrznych informacji w firmach do manipulacji w handlu energią.

Zgodnie z nowelizacją Urząd Regulacji Energetyki ma prowadzić monitoring rynku energii pod kątem ewentualnych nadużyć, współpracując w tym zakresie z unijną Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Nowelizacja daje prawo URE do wszczynania kontroli podobnych do tych prowadzonych przez UOKiK.

REKLAMA
REKLAMA

Zgodnie z przepisami zawartymi w nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE został zobowiązany do przekazywania ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku energii. Ma on również umożliwiać rejestrowanie się uczestników hurtowego rynku energii oraz zająć się kontrolą i prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawie manipulacji (lub jej prób) oraz niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznej na rynku energii. Prezes URE będzie mógł także nakładać kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Nowelizacja wprowadza też obowiązek zgłaszania transakcji na rynku hurtowym energii. Za brak takich zgłoszeń, a także za przekazywanie w nich nieprawdziwych informacji będą grozić kary sięgające nawet 1 mln zł.

Za nowelizacją Prawa energetycznego zagłosowało dzisiaj 276 posłów, 2 było przeciw, a 149 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. 

gramwzielone.pl