W sierpniu uzgodnienia dot. projektu nowelizacji ustawy o OZE

W sierpniu uzgodnienia dot. projektu nowelizacji ustawy o OZE
Gramwzielone.pl (c)

Ministerstwo Gospodarki zapewnia, że w sierpniu odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca nowego, lipcowego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. MG odniosło się do uwag nt. dialogu z branżą OZE i organizacjami, które w czasie konsultacji społecznych skierowały swoje uwagi do poprzedniego, majowego projektu nowelizacji ustawy o OZE.  

Resort gospodarki w oświadczeniu wysłanym do Polskiej Agencji Prasowej przekazał, że po konferencji uzgodnieniowej projekt nowelizacji trafi do Stałego Komitetu Rady Ministrów, a potem zajmie się nim rząd.

W oświadczeniu Ministerstwo Gospodarki nie podejmuje się jednak oceny, kiedy nowelizacja może trafić pod głosowanie Sejmu. – Ze względu na zakres zmian ustawy o OZE oraz napięty kalendarz prac sejmowych trudno jest jednoznacznie ocenić i przewidzieć tempo prac – PAP cytuje oświadczenie MG.

REKLAMA

Na brak odniesienia się przez MG do uwag do projektu nowelizacji ustawy o OZE, które zgłoszono w czasie konsultacji społecznych, zwrócili uwagę przedstawiciele branży i organizacji społecznych.

REKLAMA

Ministerstwo Gospodarki odpowiedziało w oświadczeniu wysłanym do Polskiej Agencji Prasowej, że uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych „dostrzegło i uwzględniło w projekcie z lipca 2015 r.” i że stanowisko MG zostało przekazane za pośrednictwem Rządowego Centrum Legislacji.

MG w takiej sytuacji wyraża opinię, iż zbędnym jest kierowanie indywidualnych odpowiedzi do każdego, kto zgłosił uwagi do projektu, tym bardziej, iż wymogu takiego nie przewidują regulacje prawne dot. prowadzenia prac legislacyjnych – PAP powołuje się na oświadczenie resortu gospodarki.  

Więcej na temat nowego, datowanego na lipiec projektu nowelizacji ustawy o OZE w artykule: Ustawa o OZE: taryfy dla prosumentów gwarantowane tylko przez rok?

gramwzielone.pl