Program Prosument: nowy nabór wniosków dla WFOŚiGW

Program Prosument: nowy nabór wniosków dla WFOŚiGW
Gramwzielone.pl (c)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które będą chciały przystąpić do programu Prosument przyznając dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE ze środków przekazanych im przez NFOŚiGW.

NFOŚiGW podał, że uruchomi nabór wniosków dla WFOŚiGW w dniu 10 sierpnia. Ten termin zbiega się z podanym ostatnio terminem uruchomienia naboru wniosków dla samorządów. Kolejny nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy potrwa do 30 grudnia br. i do tego czasu będzie prowadzony w trybie ciągłym – lub do wyczerpania alokacji wynoszącej 50 mln zł. Wydatkowanie tych środków przez WFOŚiGW musi się odbyć w latach 2015-2018 z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

Po zawarciu umowy z NFOŚiGW wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają określać indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych, którymi mogą być osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

REKLAMA

NFOŚiGW zastrzega, że w nowym naborze kwota środków dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na zawieranie umów z beneficjentami w latach 2015-2016 nie może być niższa niż 1 mln zł.

REKLAMA

W pierwszym naborze wniosków dla WFOŚiGW do programu Prosument przystąpiło 7 wojewódzkich funduszy – z Wrocławia, Szczecina, Krakowa, Gdańska, Olsztyna, Rzeszowa i Torunia.

Obecne w programie WFOŚiGW nie mogą się jednak pochwalić zbyt dużą skutecznością jeśli chodzi o wydatkowanie przyznanych im środków.

Mimo, że pierwsze WFOŚiGW przystąpiły do Prosumenta już rok temu, do tej pory za pomocą tej ścieżki finansowania zrealizowano zaledwie kilka inwestycji.

W lepszym wydatkowaniu środków przez WFOŚiGW mogą pomóc zmiany w regulaminie programu Prosument, które obowiązują od początku tego miesiąca i które zakładają m.in. zniesienie obowiązku łączenia we wnioskach mikroinstalcji do produkcji energii cieplnej ze źródłami do produkcji energii elektrycznej. Teraz będzie można składać wnioski także wyłącznie na źródła ciepła – kolektory słoneczne czy pompy ciepła.

gramwzielone.pl