„Zmiany w IRiESP to wylewanie dziecka z kąpielą”

„Zmiany w IRiESP to wylewanie dziecka z kąpielą”
Dr Karol Lasocki, K&L Gates

 Dziś operatorzy sieci dystrybucyjnych mają jeszcze pewne możliwości przyłączenia OZE i PSE w niektórych sytuacjach nie może ich zablokować. Po zatwierdzeniu zmian te możliwości zostałyby zamknięte mówi w wywiadzie dla Gramwzielone.pl na temat przygotowanych przez PSE propozycji zmian w Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej dr Karol Lasocki, partner w kancelarii K&L Gates.

Gramwzielone.pl: Czym jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej?

Dr Karol Lasocki, K&L Gates: – IRiESP jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego prowadzony jest ruch sieciowy, reguluje też szczegóły przyłączeń do sieci. Ze względu na znaczenie IRiESP, wszelkie zmiany Instrukcji mogą wejść w życie dopiero po ich zatwierdzeniu przez Prezesa URE w formie tzw. Karty aktualizacji. PSE zaproponowało bardzo istotne zmiany dotyczące przyłączeń do sieci.

REKLAMA

Co zakładają zmiany w IRiESP postulowane przez PSE?

– Propozycje z pozoru nie wyglądają na groźne. Mowa w nich o tym, że ma być teraz sporządzana Ekspertyza wpływu źródła energii, na bezpieczeństwo pracy całego systemu elektroenergetycznego według kryteriów PSE. A bezpieczeństwo to przecież kwestia dobra i pożądana i trudno powiedzieć aby komuś zależało na tym, żeby system nie był bezpieczny. Problem proponowanych zmian tkwi więc w czym innym – w kryteriach oceny, a raczej ich braku.

Jakie znaczenie mogą mieć postulowane przez IRiESP zmiany dla deweloperów z branży odnawialnych źródeł energii?

– Wydaje się, że jest to próba łatwego rozwiązania problemu przyłączeń odnawialnych źródeł energii. Jednak w tym wypadku wylewa się dziecko z kąpielą. Myślę, że projektodawcy rozwiązań IRiESP nie wzięli też pod uwagę nowych przepisów ustawy o OZE. Zgodnie z nimi, teraz to Rada Ministrów za pomocą rozporządzenia ma prawo wyznaczyć co roku liczbę źródeł OZE o sprawności wytwarzania energii do 4000 MWh/MW/rok, czyli wszystkich wiatrowych i fotowoltaicznych, które mogą wygrać aukcje na nowe źródła OZE.

W ten sposób problem potencjalnie zbyt dużej liczy przyłączeń i nadmiernego dla systemu rozwoju OZE został już rozwiązany przez ustawodawcę. Jest bardzo prawdopodobne, że zmiany w IRiESP były projektowane bez wzięcia pod uwagę przepisów ustawy o OZE, ponieważ nie ma do nich odwołania w uzasadnieniu do zmian.

REKLAMA

Jak przyjęcie zmian w IRiESP może wpłynąć na realizację projektów OZE? Czy zmiany obejmą tylko projekty, które mają być przyłączane do sieci przesyłowej czy także dystrybucyjnej?

 Zmiany mają dotyczyć również sieci dystrybucyjnych, nawet przyłączeń do sieci średnich napięć. Dostęp do sieci przesyłowej został natomiast już wcześniej zablokowany przez PSE. Dziś operatorzy sieci dystrybucyjnych mają jeszcze pewne możliwości przyłączenia OZE i PSE w niektórych sytuacjach nie może ich zablokować. Po zatwierdzeniu zmian te możliwości zostałyby zamknięte.

Jakimi kryteriami ma się kierować, zgodnie z propozycjami PSE, operator sieci w zakresie przyłączania OZE?

 Żadne przyłączenie nie będzie możliwe, jeśli swoim zdaniem PSE będzie mogło negatywnie wpływać na bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przy czym – co absolutnie kluczowe – nie są znane kryteria tej oceny. To właśnie budzi wątpliwości, bo zgodnie z prawem unijnym te kryteria powinny być jasne, przejrzyste i niedyskryminujące, a przede wszystkim – publikowane.

Jak wygląda dalsza procedura w postępowaniu zmierzającym do przyjęcia zmian w IRiESP i kiedy mogą one wejść w życie?

– Zmianę IRiESP musi zatwierdzić Prezes URE i wówczas wchodzi ona w życie. Decyzja URE może zostać podjęta lada dzień. URE może też zdecydować, że potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji.

Zmiany zasadniczo będą dotyczyć nowych wniosków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

gramwzielone.pl