Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

I Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

 

Środa, 23.09.2015
 

REKLAMA

 

Warszawa EXPO XXI 

 

Kluczowe zmiany legislacyjne spowodowały, że polski rynek fotowoltaiczny stoi u progu dynamicznego rozwoju. W wyniku oddolnej inicjatywy uczestników rynku zostało powołane do życia branżowe stowarzyszenie fotowoltaiczne.  Organizacja stanowi platformę do budowy krajowych standardów, norm i wytycznych w zakresie systemów fotowoltaicznych, które zostaną zaprezentowane podczas obrad Kongresu.  Wydarzenie to stanowi także naturalne miejsce dla wymiany doświadczeń dostawców, producentów i oraz firm wykonawczych.

 

Rejestracja

 

Rozpoczęcie kongresu

 

 

 

 

 

Perspektywy rozwoju branży i rynku PV w Polsce – potencjał polskiego rynku PV do 2020r.
Anna Będkowska, GLOBEnergia

 

Kluczowe zmiany legislacyjne dla rynku fotowoltaicznego
Piotr Rudyszyn, W4e

 

Konkurencyjność projektów fotowoltaicznych w polskim systemie aukcyjnym
Grzegorz Wiśniewski, IEO

 

Wytyczne i rekomendacje SBF POLSKA PV

Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenia Polska PV

– Tworzenie programów funkcjonalno-użytkowych
– Wymagania zakładów energetycznych w zakresie przyłączenia mikroinstalacji – obecna praktyka, konieczne zmiany
– Poradnik inwestora w zakresie właściwego wyboru wykonawcy i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego
 

 

Przerwa kawowa
 

 

Funkcjonowanie programu Prosument – oczekiwania branży a rzeczywistość – PANEL DYSKUSYJNY

Przedstawiciele branży PV i instytucji
 

 

Decyzje administracyjne w toku inwestycyjnym instalacji fotowoltaicznej

Anna Siwkowska, radca prawny SRS Legal
 

 

REKLAMA

Integracja PV z innymi systemami – synergia sprzedaży (kolektory słoneczne, pompy ciepła, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne)
Łukasz Sajewicz VIESSMANN
 

 

Błędy wykonawcze i inwestycyjne – doświadczenia z dojrzałych rynków

Krzysztof Czermak SOLWAT
 

 

Problemy i wyzwania producentów i dystrybutorówPANEL DYSKUSYJNY
Przedstawiciele branży PV i instytucji
 

 

Wybór modułów, falowników, konstrukcji – gwarancje, serwis – kluczowe problemy polskiego instalatora

Bogdan Szymański, GLOBEnergia
 

 

Podsumowanie, wnioski, kluczowe postanowienia i rekomendacje

 

 

 

 

 * Organizator zastrzega mozliwości zminan w programie

W czasie kongresu przewidziano przerwy kawowe oraz lunch.

 

 

 

Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – POLSKA PV

 

GLOBENERGIA, REECO Poland Sp. z o. o.

 

Członkowie Stowarzyszenia – 100 PLN brutto/osoba

 

Inni uczestnicy – 150 PLN brutto/osoba

 

 

 

www.globenergia.pl/kongrespv
 

 

Kamil Adamczyk 
biuro@polskapv.pl
tel/fax +48 12 654 52 12