SEO: sama wola do inwestowania wśród obywateli nie wystarczy

SEO: sama wola do inwestowania wśród obywateli nie wystarczy
Fot. allispossible.org, flickr cc

– W najbliższych tygodniach należy oczekiwać dalszych ograniczeń w dostawach energii. Cena energii na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie na dzień dostawy 11.08 zanotowała ponad dwukrotny wzrost. To nie tylko większe koszty dla gospodarki. Ucierpią także odbiorcy indywidualni. Znacząco spada bowiem sprawność sieci. A zmniejszone napięcie w sieci energetycznej spowoduje automatyczne wyłączenia dostaw energii. Problem ten dotyczy szczególnie północno-wschodnich regionów Polski. W pozostałych już wprowadzane są zarządzenia dotyczące zmniejszenia ilości zużywanej energii. Takie decyzje wydali już m.in. zarządcy niektórych budynków w Warszawie – pisze Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.

Od połowy lat osiemdziesiątych po raz pierwszy mamy ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w Polsce, spowodowane falą upałów w naszym kraju. To czas, aby głęboko zastanowić się nad polityką energetyczną państwa i podjąć stosowne działania przez nasz rząd.

REKLAMA

Problem jest bardziej złożony niż można byłoby się spodziewać. Wieloletnie zaniedbania oraz brak wizji wśród naszych decydentów doprowadziły do obecnej sytuacji. Obecna sytuacja jednoznacznie pokazuje, że nie da się uciec od rozwoju energetyki rozproszonej, w tym energetyki odnawialnej. Tylko takie rozwiązanie spowoduje ustabilizowanie sytuacji. To oczywiście nie znaczy, że mamy zrezygnować z  energetyki konwencjonalnej, tylko stworzyć taki miks energetyczny, który wyeliminowałby występowanie zagrożeń. Nie możemy pozwolić sobie na brak realistycznej, uwzględniającej bezpieczeństwo energetyczne i rozwój technologiczny oraz trendy światowe „Polityki energetycznej państwa do 2030” i jej dalszej perspektywy do 2050 roku.

REKLAMA

Sytuacja, w jakiej znalazła się elektroenergetyka polska, spowodowana jest również wyłączeniami starych przestarzałych bloków elektroenergetycznych (ok. 4 tys. MW) zgodnie z zobowiązaniami wobec UE. W to miejsce nie powstała jeszcze żadna nowa elektrownia, a najbliższe zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2018. Tę lukę mogą wypełnić odnawialne źródła energii. Równie istotny jest brak ustawy „korytarzowej” , która pozwoliłaby na modernizację i rozbudowę sieci przesyłowych. To spowodowałoby zwiększenie mocy przyłączeniowych dla nowo powstających źródeł rozproszonych, w tym najlepiej rokujących źródeł odnawialnych. Problemów i przeszkód jest o wiele więcej i jest to zadanie dla rządu. Sama determinacja i wola inwestowania przez obywateli nie pomoże, gdy państwo nie stworzy im odpowiednich warunków, tak jak to się dzieje w innych państwach UE. 

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej