Energa podała, które projekty zgłosi do aukcji

Energa podała, które projekty zgłosi do aukcji
Energa press

Energa podała wyniki finansowe oraz dane o ilości wyprodukowanej energii za I półrocze 2015 r. Koncern energetyczny z północnej Polski przedstawił też swoje plany inwestycyjne.

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w Grupie Energa na koniec I półrocza 2015 roku wyniosła 1,4 GWe, w tym OZE to 0,56 GWe. Grupa wytworzyła 2,3 TWh energii elektrycznej brutto, wobec 2,5 TWh energii wygenerowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Energa informuje, że w zakresie OZE zmniejszyła – w ujęciu rok do roku – produkcję energii bazującą na współspalaniu w Elektrowni w Ostrołęce, co tłumaczy w komunikacie „niższym zapotrzebowaniem na pracę tej elektrowni na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej”. Niższa była też produkcja energii w elektrowniach wodnych.

REKLAMA

Energa zwiększyła natomiast produkcję energii z wiatru o 23% r/r, na co wpłynęło uruchomienie farmy wiatrowej Myślino.

W sumie wartość energii wygenerowanej ze źródeł odnawialnych była o 2% wyższa niż w I półroczu zeszłego roku.

REKLAMA

W tym roku Energa chce oddać do użytku kolejną farmę wiatrową i fotowoltaiczną, a także przygotowuje nowe projekty do udziału w aukcjach.

Wartość wieloletniego planu inwestycyjnego Energi wynosi 18 mld zł. W zakresie OZE koncern energetyczny ma w planie uruchomienie farmy wiatrowej Parsówek o mocy 26 MW oraz farmy fotowoltaicznej Czernikowo, której moc wyniesie 4 MW i która po uruchomieniu będzie największą tego typu instalacją w Polsce.

Energa informuje ponadto o realizacji projektów wiatrowych Przykona i Manowo-Bonin oraz elektrowni biomasowej w Kaliszu, i zapowiada, że te projekty mają korzystać ze wsparcia w ramach systemu aukcyjnego.

W naszej ocenie portfel aktywów Grupy Energa jest dobrze dostosowany do zmian zachodzących w otoczeniu, dostrzegamy jednak pewne bariery dla dalszego rozwoju i generowania większych zysków. Dlatego, aby skutecznie odpowiadać na pojawiające się wyzwania widzimy potrzebę aktualizacji strategii Grupy Energa. Chociaż prace nad szczegółowymi założeniami nadal trwają, to po raz kolejny pragnę podkreślić, że rewolucyjnych zmian nie będzie: zostaną utrzymane strategiczne kierunki rozwoju, w tym program inwestycyjny, który koncentruje się na dystrybucji energii elektrycznej i źródłach odnawialnych – komentuje Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA.

Grupa Energa w I półroczu 2015 roku wypracowała 5,4 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu do roku ubieglego. EBITDA wyniosła 1 216 mln zł wobec 1 281 zł w I półroczu 2014 roku, zysk netto w pierwszych 6 miesiącach 2015 roku wyniósł 535 mln zł i był o 12 proc. niższy niż w analogicznym okresie roku 2014.

gramwzielone.pl