PGE zapowiada stratę netto 5 mld zł

PGE zapowiada stratę netto 5 mld zł
Prezes PGE Marek Woszczyk / Newseria

Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała we wstępnej informacji o wyniku finansowym za I półrocze br. stratę netto na poziomie 5 mld zł, a także poinformowała o zmianie polityki dywidendowej.

PGE szacuje, że skonsolidowany zysk operacyjny za I półrocze br. powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie ok. 4,3 mld złotych, strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 5 mld złotych, a wartość skorygowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 2,1 mld złotych.

Tak duża, zakładana strata netto za I półrocze br. ma być efektem „odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych z segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości ok. 8,8 mld złotych – skutkującego zmniejszeniem raportowanego wyniku netto o ok. 7,1 mld złotych”.

REKLAMA

PGE zastrzega, że ostateczne wyniki za I półrocze br. mogą jeszcze ulec zmianie. Finalne wyniki PGE ma ogłosić 31 sierpnia.

REKLAMA

Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała jednocześnie zmianę polityki dywidendowej.

Dotychczasowa polityka dywidendy określała deklarację Zarządu PGE w zakresie propozycji dywidendy kierowanej do Walnego Zgromadzenia Spółki na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto. Zgodnie ze zmienioną polityką, Zarząd PGE zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – czytamy w komunikacie PGE.

PGE dodaje, że teraz wypłata każdej dywidendy będzie uzależniona „od ogólnej wysokości zadłużenia Spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji”. 

gramwzielone.pl