PGE potwierdza stratę w wysokości ponad 5 mld zł

PGE potwierdza stratę w wysokości ponad 5 mld zł
Marek Woszczyk, prezes PGE. Fot. Newseria

Grupa PGE potwierdziła w finalnych wynikach za I półrocze br. stratę operacyjną w wysokości ponad 5 mld zł i zapowiedziała zmiany w swojej strategii, tak aby była ona lepiej dostosowana do warunków polityki klimatycznej. W zakresie energetyki odnawialnej PGE potwierdza, że skupi się na inwestycjach w sektorze wiatrowym. 

W I półroczu 2015 r. największa polska grupa energetyczna odnotowała przychody w wysokości 14,244 mld zł, które były wyższe o 36 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W I półroczu PGE odnotował aż 85-procentowy wzrost kosztów własnych, które wyniosły 19,457 mln zł, co jest wynikiem odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w wysokości aż 8,73 mld zł.

Na wyższe przychody wpłynął głównie wzrost wyniku w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, który był wyższy o 625 mln zł niż w I półroczu 2014 r. PGE straciło natomiast na niższych wpływach z rekompensat KDT. W tym przypadku strata wyniosła ok. 861 mln zł.

REKLAMA

Duże koszty związane z odpisem aktywów trwałych wpłynęły na powstanie w I półroczu br. straty brutto wynoszącej 5,123 mld zł. Tymczasem w analogicznym okresie roku ubiegłego PGE zanotowała zysk brutto wynoszący 3,681 mld zł.

EBITDA spółki za I półrocze 2015 roku wyniosła 4,326 mld zł, podczas gdy w I półroczu 2014 r. osiągnęła poziom 5,073 mld zł.

Jako powody odpisu aktualizującego wymienia się koszty związane z reformą ETS i wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, a także pogorszenie pozycji konkurencyjnej elektrowni opalanych węglem brunatnym. Potwierdzają to warte kilka miliardów złotych odpisy w elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem brunatnym. W przypadku elektrowni Turów było to nawet 5,1 mld zł, a w przypadku Bełchatowa – około 3,1 mld zł.

Wartość aktywów PGE na koniec I półrocza br. wyniosła 57,46 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 66,2 mld zł.

Co ciekawe, PGE podaje w sprawozdaniu, że brak rynku mocy po 2023 roku może kosztować grupę kolejne odpisy wartości aktywów na kwotę około 5,2 mld zł.

W odpowiedzi na gorsze wyniki finansowe prezes PGE Marek Woszczyk zapowiedział zmianę strategii spółki, aby odpowiadała ona „coraz trudniejszym uwarunkowaniom rynkowym”. Planowana jest realizacja programu poprawy efektywności, dywersyfikacji portfela wytwórczego oraz przegląd celów inwestycyjnych.

Wcześniej prezes PGE zapowiedział zmianę zasad wypłacania dywidendy. Teraz podstawą do jej wypłacania będzie zysk netto skorygowany o wielkość odpisu aktualizacyjnego.

REKLAMA

W I półroczu br. PGE wyprodukowało 27,63 TWh energii elektrycznej wobec 26,62 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego. O 5% wzrosła produkcja energii z węgla brunatnego, ale o 14% spadła produkcja energii z węgla kamiennego, co jest tłumaczone kilkumiesięczną awarią jednego z bloków w elektrowni Opole.

Sprzedaż energii do odbiorców końcowych w I półroczu 2015 r. wyniosła 19,26 TWh w porównaniu do 19,56 TWh w I pół. 2014 r.

W segmencie energetyki odnawialnej PGE w I półroczu br. zanotowała przychody na poziomie 378 mln zł wobec 415 mln zł w I półroczu 2014 r. EBITDA wyniosła 202 mln zł i była niższa o 13,7% niż rok wcześniej.

Inwestycje

Inwestycje w I półroczu br. wzrosły do 3,3 mld zł i były niemal o połowę wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wpłynęły na to m.in. koszty budowy nowych bloków w elektrowni Opole, które wyniosły 1 mld zł, modernizacja kilku bloków w el. Bełchatów oraz wyceniane na 688 mln zł inwestycje w segmencie dystrybucji.

W I półroczu br.  inwestycje PGE w segmencie OZE osiągnęły wartość 219 mln zł wobec 155 mln zł w I półroczu 2014 r.

Inwestycje PGE w kolejnych latach mają dotyczyć głównie budowy elektrowni jądrowej oraz rozbudowy potencjału farm wiatrowych.

Do końca tego roku PGE chce uruchomić kolejne 218 MW farm wiatrowych oraz rozważa realizację, w tym akwizycję, kolejnych projektów, co uzależnia jednak od atrakcyjności przyszłego systemu wsparcia dla OZE.

Aktualna moc PGE w energetyce wiatrowej przekracza 300 MW. Do końca 2015 roku, po uruchomieniu nowych farm wiatrowych, łączna moc działających instalacji wiatrowych PGE ma wynosić 529 MW.

Oprócz farm wiatrowych Resko II (dodatkowe 76 MW) i Lotnisko (90 MW), PGE buduje również farmy wiatrowe Karwice i Kisielice. PGE założyło w ramach przyjętej w ubiegłym roku strategii Grupy Kapitałowej PGE budowę w latach 2014-2016 łącznie co najmniej 234 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej.

gramwzielone.pl