Zmiany sprzedawców energii w lipcu 2015 r.

Zmiany sprzedawców energii w lipcu 2015 r.
RWE press

Urząd Regulacji Energetyki podał, że w lipcu br. zmiany sprzedawcy energii dokonało blisko 6,2 tys. gospodarstw domowych i ponad 2,4 tys. podmiotów instytucjonalnych.

Na koniec lipca br. łączna liczba odbiorców w grupie taryfowej G, którzy zmienili sprzedawcę energii, wyniosła 349,9 tys., podczas gdy na koniec lipca 2014 r. był to 223,9 tys.

Natomiast w przypadku instytucji, w grupach taryfowych A, B i C, liczba tzw. odbiorców TPA wzrosła na koniec lipca br. do ok. 146,5 tys., podczas gdy rok wcześniej wynosiła 116,4 tys.

REKLAMA
REKLAMA

W grupie taryfowej G w czerwcu 2015 r. przeprowadzono 6 906 zmian sprzedawcy energii, a w lipcu 2015 r. liczba ta wyniosła 6 181.

Natomiast liczba zmian sprzedawcy energii przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w czerwcu 2015 r. wyniosła 2 427, natomiast w lipcu 2015 r. URE odnotował 2 436 zmian.

gramwzielone.pl