PGE łączy spółki z sektora OZE

PGE łączy spółki z sektora OZE
Fot. PGE

PGE zapowiedziało połączenie swoich aktywów w sektorze energetyki odnawialnej w ramach jednej spółki. Ma do tego dojść poprzez  przejęcie, w którym rolę spółki przejmującej będzie pełnić PGE Energia Odnawialna S.A, a spółkami przejmowanymi będą PGE Energia Natury Kappa Sp. z o.o., PGE Energia Natury Bukowo Sp. z o.o., PGE Energia Natury Karnice Sp. z o.o. oraz PGE Energia Natury Olecko.

PGE Energia Odnawialna była dotąd największą spółką w grupie PGE, która rozwijała projekty z zakresu OZE. Na koniec lipca br. wartość jej aktywów szacowano na ponad 4,014 mld zł wobec 2,951 mld zł na koniec 2014 r.

REKLAMA

Wartość aktywów spółki PGE Energia Natury Kappa na koniec lipca br. wynosiła ponad171,89 mln zł, spółki PGE Energia Natury Bukowo – 20,36 mln zł, spółki PGE Energia Natury Karnice – ponad 6,76 mln zł, a spółki PGE Energia Natury Olecko – 32,16 mln zł.

REKLAMA

Spółka PGE Energia Odnawialna udostępniła na swojej stronie internetowej plan przejęcia i związane z nim dokumenty. Są dostępne pod tym linkiem.

gramwzielone.pl