W I półroczu 2015 r. przybyło ponad 1000 mikroinstalacji

Według informacji podawanych przez Urząd Regulacji Energetyki, na koniec ubiegłego roku w Polsce działało w sumie 875 mikroinstalacji. Tymczasem na koniec I półrocza 2015 r. ich liczba wzrosła do 1954.

Jak podaje wnp.pl, powołując się na dane URE, duży wzrost liczby mikroinstalacji w ostatnim półroczu sprawił, że znacząco wzrosła produkcja energii z tego rodzaju urządzeń. O ile w całym 2014 r. mikroinstalacje OZE, których łączna moc wyniosła około 4,3 MW, wytworzyły w sumie 1,2 GWh energii elektrycznej, o tyle na koniec I półrocza br. dzięki wzrostowi łącznego potencjału do 15,8 MW na koniec czerwca br., wyprodukowały one w sumie 10,6 GWh energii elektrycznej.

W wyprodukowanej przez prosumentów energii w I półroczu br. większość, bo 9,6 GWh trafiło do sieci. Na własny użytek wykorzystano więc zaledwie około 1 GWh.

REKLAMA
REKLAMA

Co ciekawe, dzieje się tak mimo, że przy obecnych zasadach odsprzedaży energii do sieci – zgodnie z którymi na sprzedaż energii do sieci z mikroinstalacji przysługuje stawka wynosząca zaledwie 80% średniej ceny energii na rynku hurtowym, czyli kilkanaście groszy na kilowatogodzinie – o wiele korzystniejsze wydaje się wykorzystanie tej energii na własny użytek. W tym przypadku większą korzyścią finansową jest energia nie kupiona z sieci.

Link do artykułu w wnp.pl

gramwzielone.pl