Enea chce zbudować 500 MW w OZE

Enea chce zbudować 500 MW w OZE
Farma wiatrowa Bardy. Fot. Enea

Enea zaktualizowała swoją strategię inwestycyjną. W latach 2015-2020 Enea ma zainwestować ok. 17 mld złotych. Inwestycyjne plany Enei skupiają się jednak głównie wokół węgla. Jakie miejsce mający siedzibę w Poznaniu koncern energetyczny widzi dla energetyki odnawialnej?

Nasze główne aktywa wytwórcze są oparte o węgiel kamienny, a rentowność tego obszaru jest obecnie pod dużą presją, która naszym zdaniem będzie się stale zwiększać. Dlatego musimy dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt paliwa w ramach Grupy i poprawić konkurencyjność naszego wytwarzania – podkreśla Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

W ramach węglowych planów Enei jest przejęcie kontroli nad swoim dotychczasowym dostawcą węgla – LW Bogdanka. Wczoraj Enea ogłosiła wezwanie na akcje lubelskiej kopalni. Należąca do Enei Elektrownia Kozienice jest głównym odbiorcą produktów kopalni, a Bogdanka to największy dostawca paliwa dla koncernu.

REKLAMA

W stosunku do perspektywy roku 2013, Enea zweryfikowała przede wszystkim swoje plany inwestycyjne w zakresie źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych. Obniżono docelowe wolumeny mocy zainstalowanej w tego typu instalacjach o ok. 100 MWe i ok. 500 MWt.

Aktualne plany Enei zakładają realizację dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. (blok nr 11 w Kozienicach), a także ok. 200 MWe i 1 000 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych.

REKLAMA

W zakresie energetyki odnawialnej Enea zapowiada realizację dodatkowego potencjału na poziomie 500 MW do roku 2020.

Podobnie jak inne państwowe koncerny energetyczne Enea chce zwiększać swój potencjał w OZE poprzez budowę farm wiatrowych. Ze wszystkich państwowych koncernów ma ich jednak na razie najmniej.

Na koniec tego roku PGE chce posiadać farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 500 MW. Moc farm wiatrowych Taurona już teraz wynosi około 200 MW. Z kolei Energa dzięki elektrowniom wodnym i wiatrowym w OZE ma już ponad 0,5 GW, z czego 165 MW to farmy wiatrowe. Koncern z Gdańska buduje kolejne farmy wiatrowe o mocy kilkudziesięciu MW.

Obecnie w portfelu Enei są dwie farmy wiatrowe – Darżyno (woj. pomorskie) i Bardy (woj. zachodniopomorskie) – z mocą zainstalowaną 56 MW. Trwa budowa nowej farmy wiatrowej o mocy 14,1 MW w miejscowości Lubno k. Gorzowa Wlkp., z terminem realizacji przewidzianym na koniec roku. Dodatkowo Enea Wytwarzanie planuje rozbudowę farmy wiatrowej Bardy o 10 MW.

W ubiegłym miesiącu Enea poinformowała ponadto o przejęciu projektu wiatrowego o mocy 36 MW, który jest położony w centralnej Polsce i którego uruchomienie przewidziano na koniec br. 

gramwzielone.pl