Zgłoś uwagi do cen referencyjnych w aukcjach dla OZE

Zgłoś uwagi do cen referencyjnych w aukcjach dla OZE
Fot. (matt), flickr cc

Krajowa Agencja Poszanowania Energii zachęca do zgłaszania uwag w zakresie przyjęcia poziomów cen referencyjnych dla poszczególnych technologii OZE w ramach systemu aukcyjnego. Uwagi zostaną wykorzystane w trakcie konsultacji z Ministerstwem Gospodarki. 

W ramach konsultacji z Ministerstwem Gospodarki Krajowa Agencja Poszanowania Energii przeprowadza Analizę w zakresie oszacowania kosztów wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby wyznaczania cen referencyjnych, o których mowa w art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478).

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza dla poszczególnych instalacji przez osoby odpowiedzialne za zrealizowane (lub planowane) przez przedsiębiorstwa, projekty z zakresu wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

REKLAMA

Formularz uwag (pobierz)

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 21.09.2015 r. na adres:

REKLAMA

basztemborski@kape.gov.pl 
lub rwnuk@kape.gov.pl

Pytania prosimy kierować do:

Bartłomieja Asztemborskiego  
tel. 693 202 127

oraz Ryszarda Wnuka
tel. 691 956 507

Krajowa Agencja Poszanowania Energii