Amerykański ITN i Novavis S.A. podpisały memorandum w sprawie technologii VRFB

Amerykański ITN i Novavis S.A. podpisały memorandum w sprawie technologii VRFB
Fot. Novavis

O sporym sukcesie może mówić notowana w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Spółka Novavis S.A. Po długich i intensywnych negocjacjach, 23 września 2015 roku podpisała ona Memorandum Inwestycyjne z firmą Storion Energy Inc., częścią amerykańskiego holdingu ITN Energy Systems, Inc. (www.itnes.com). Podpisanie dokumentu nastąpiło w Warszawie w obecności prezesów firm, w tym dr Mohana Misry z ITN.

Celem porozumienia będzie wspólne zawiązanie spółki celowej, wybudowanie i zarządzanie zakładem produkcyjnym na terenie Polski oraz uruchomienie produkcji innowacyjnych systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow Batteries (VRFB).

W ten sposób pojawia się na rynku energii w Polsce gracz mający oparcie w amerykańskiej grupie kapitałowej, która do roku 2015 na komercjalizację badań przeznaczyła 40 milionów dolarów, i to w dodatku w kluczowym dla tego rynku sektorze magazynowania energii. Wiadomo bowiem, że ten właśnie aspekt stanowi największe wyzwanie, z jakim musi się zmierzyć energetyka odnawialna, która musi wszak dostarczać energię również w sytuacji mniej efektywnej pracy paneli słonecznych czy elektrowni wiatrowych.

REKLAMA

Magazynowanie energii elektrycznej jest ważnym elementem rynkowego podejścia do równoważenia popytu i podaży energii, przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności, efektywności oraz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Jako element sieci inteligentnej będzie również stanowiło uzupełnienie generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych, szczególnie narażonej na niestabilność wytwarzania wskutek zmiennych warunków pogodowych. Wykorzystanie innowacyjnych systemów magazynowania energii stanowić będzie w przyszłości znaczące wsparcie dla źródeł odnawialnych, a jednocześnie przyczyni się do stabilizacji sieci przesyłowych.

Przepływowe baterie redukcyjne, określane mianem technologii Vanadium Redox Flow Batteries, posiadają szereg zalet. Należy do nich nietoksyczność i biodegradacja materiału, stabilność i szybkość pracy, a także wysoka wydajność samego urządzenia. Baterie zbudowane na bazie specjalnego czynnika osiągają obecnie kilkadziesiąt tysięcy cykli ładowania i rozładowania, co przekłada się na czas życia systemu od 10 do 20 lat (obecny rekord to powyżej 100 000 cykli). Zasada działania jest zbliżona do ogniw przepływowych – opiera się na rozdziale ładunku przy przepływie specjalnie opracowanego czynnika pomiędzy elektrodami rozdzielonymi jonową membraną. Na samej membranie następuje rozdział ładunku. Kluczowymi elementami tej technologii jest membrana oraz sam czynnik przenoszący/magazynujący ładunek elektryczny. Membrana definiuje moc urządzenia, podczas gdy objętość płynu jest miarą pojemności. Tym samym wytworzenie większej ilości czynnika wraz z nowymi membranami w bezpośredni sposób przyczynia się do redukcji kosztów wytworzenia samej baterii.

Jak wynika z Memorandum, wybudowaniem fabryki oraz zarządzaniem i nadzorowaniem produkcji zajmie się powstająca spółka Storion Energy Sp. z o.o., w której Novavis S.A. obejmie 24% udziałów. Ponadto warszawska spółka przejmie licencję na technologię Vanadium Redox Flow Batteries oraz będzie miała wyłączność na sprzedaż produktów w Polsce oraz na rynkach Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Rumuni, Czech, Słowacji, Węgier i Mołdawii. Sprzedaż produktów odbywać się będzie między innymi poprzez spółkę VOOLT Sp. z o.o. wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis.

Trwają obecnie konsultacje z właścicielami terenów pod lokalizację przyszłej fabryki, specjalnymi strefami ekonomicznymi, a także władzami lokalnymi w czterech regionach Polski. Ich tempo jest wysokie, bowiem w pierwszym roku działalności spółki celowej utworzonych zostanie około trzydziestu nowych miejsc pracy, zaś docelowo planowane jest zatrudnienie do 300 osób.

REKLAMA

Projekt zostanie obudowany zapleczem naukowym. Jego realizacja oraz dalszy rozwój będą ściśle związane z ośrodkami naukowymi, specjalizującymi się w energetyce odnawialnej i odnawialnych źródłach energii. Korzystając ze wsparcia i doświadczenia ITN Energy Systems, Inc. we wdrażaniu i komercjalizowaniu innowacji, Storion Energy Sp. z o.o. we współpracy z polskimi naukowcami prowadzić będzie prace badawczo-rozwojowe nad poprawą efektywności baterii. Dodatkową wartość upatruje się w rozszerzeniu kontaktu pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

Dotychczas skomercjalizowane przez ITN Energy Systems, Inc. projekty badawczo-rozwojowe to między innymi:

Szacowana wartość inwestycji polegającej na wybudowaniu fabryki urządzeń do magazynowania energii wyniesie 10 milionów euro. W pierwszym etapie produkcji, to jest w ciągu trzech lat, sprzedaż będzie skierowana na rynek niemiecki oraz do pozostałych krajów Europy Zachodniej. Produkcja dotyczyć będzie akumulatorów dla odbiorców indywidualnych, średnich, dużych i wielkich firm oraz średniej wielkości miejscowości.

Inwestor ma powody do zadowolenia. W portfelu ma bowiem potwierdzone zamówienia gwarantujące produkcję przez najbliższe dwa lata.

Imponująco brzmi również fakt, że zakład w Polsce będzie częścią projektu komercjalizacji badań, na które ITN Energy Systems, Inc. wydał do 2015 roku 40 milionów dolarów. Zgodnie z przyjętą strategią produkty VRFB stanowić będą 12-15% światowego rynku magazynowania energii. Szacuje się, że w roku 2017 globalna sprzedaż urządzeń do magazynowania energii osiągnie wartość 17 miliardów $, zaś w 2020 roku 100 miliardów $.

Perspektywa globalnego rynku, na którym odnawialne źródła energii będą stopniowo wchodzić w rolę Goliata, czyni ten rynek ogromnie atrakcyjnym oraz długoterminowym. W chwili obecnej kraje takie jak USA (szczególnie stan Kalifornia), Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Japonia rozważają osiągnięcie 50% uzysku energii ze źródeł odnawialnych. Chiny, Ameryka Południowa oraz poszczególne kraje afrykańskie idą w ich ślady. Per saldo tworzy to rynek nie tylko perspektywiczny, ale także o wręcz niewyczerpanym potencjale. Takiego trendu, w przeciwieństwie do wytwarzania wielu dóbr konsumpcyjnych, nie można szybko nasycić, zahamować oraz zmienić.

artykuł sponsorowany