Wytyczne do wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska

Wytyczne do wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska
Fot. Ra Boe, wikipedia CC-BY-SA-3.0

Ministerstwo Środowiska we współpracy z samorządami przygotowało Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dokument zawiera wskazówki ułatwiające samorządom sporządzanie programów ochrony środowiska.

Programy te są jedną z podstaw prowadzenia krajowej polityki ochrony środowiska. Obowiązek ich przygotowania wynika z Prawa ochrony środowiska.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska nastąpiła zmiana sposobu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Obecnie jest ona prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (POŚ).

REKLAMA
REKLAMA

POŚ sporządza odpowiednio organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, a uchwala sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy. Projekt wojewódzkiego POŚ opiniowany jest przez Ministra Środowiska, powiatowego przez zarząd województwa, a gminnego przez zarząd powiatu.

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST.

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska [PDF]

gramwzielone.pl / za Min. Środowiska