Nowy zarząd Taurona chce "silnej grupy paliwowo-energetycznej"

Nowy zarząd Taurona chce "silnej grupy paliwowo-energetycznej"
Jerzy Kurella, prezes Taurona. Fot. Newseria

Podczas wczorajszego posiedzenia rady nadzorczej Taurona wymieniono cały zarząd spółki. Powód to spór wokół przejęcia kopalni Brzeszcze. Nowy zarząd spółki stawia sobie za cel „budowę silnej grupy paliwowo-energetycznej” i nie powinien blokować przejęcia nierentownej kopalni. 

Wczoraj rada nadzorcza Taurona odwołała z pełnionych funkcji prezesa Dariusza Luberę oraz wiceprezesów – Aleksandra Grada i Katarzynę Rozenfeld. Z funkcji członków zarządu zrezygnowali Stanisław Tokarski, który pełnił stanowisko wiceprezesa ds. strategii i rozwoju oraz Krzysztof Zawadzki pełniący do wczorajszego dnia funkcję wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych.

Jednocześnie rada nadzorcza grupy energetycznej powołała na stanowisko prezesa Jerzego Kurellę, który wcześniej zajmował m.in. stanowisko wiceprezesa PGNiG i BGK. Na funkcję wiceprezesa ds. handlowych powołano Michała Gramatykę (b. dyrektora ds. zarządzania w Enei), a na stanowisko wiceprezesa ds. korporacji – Henryka Borczyka (b. wiceprezydenta Tychów oraz b. prezesa spółki Tauron Ciepło).

REKLAMA

Jako powód wymiany zarządu Taurona podaje się spór wokół forsowanego przez rząd przejęcia zadłużonej kopalni Brzeszcze, które odwołany wczoraj zarząd miał opóźniać.

Polska Agencja Prasowa przypomina, że od zeszłego tygodnia kontrolę nad państwowymi spółkami energetycznymi – w tym Tauronem – sprawuje Ministerstwo Skarbu Państwa. Jeszcze pod koniec sierpnia minister skarbu Andrzej Czerwiński zapewniał, że proces przejęcia tej kopalni powinien zakończyć się do 25 września i jako zainteresowanego inwestora wymieniał grupę Tauron, która miała już wcześniej zadeklarować udział w postępowaniu przetargowym.

W maju Tauron podpisał list intencyjny ws. ewentualnego nabycia części aktywów tej kopalni, która wcześniej została wydzielona z Kompanii Węglowej i przejęła ją Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Według wcześniejszych informacji, które pojawiały się w mediach, poprzedni zarząd Taurona oczekiwał, że przed przejęciem kopalni Brzeszcze zostanie przeprowadzona jej restrukturyzacja obejmująca m.in. redukcję etatów oraz zmianę systemu wynagrodzenia. Nowy właściciel kopalni musiałby poradzić sobie ponadto z kwestią ewentualnego zwrotu kilkudziesięciomilionowej pomocy publicznej przyznanej na ratowanie tej kopalni przez rząd. 

REKLAMA

Pierwsze informacje nowego zarządu nie pozostawiają jednak wątpliwości co do nowych priorytetów Taurona. 

W komunikacie wystosowanym wczoraj przez Tauron czytamy, że „jednym z priorytetów nowego zarządu będzie kontynuacja prac związanych z zapewnieniem Grupie Tauron własnego paliwa do produkcji energii”. 

– Grupa inwestuje w moce wytwórcze i zadaniem zarządu jest zapewnienie im stabilnych źródeł surowca. W obecnych warunkach na rynku surowcowym pozyskanie aktywów górniczych może być dobrą okazją inwestycyjną, która pozwoli wzmocnić pozycję Tauron jako silnego holdingu paliwowo-energetycznego, jednocześnie budując wartość spółki dla jej akcjonariuszy. W Grupie Tauron z powodzeniem działają już dwie kopalnie węgla kamiennego. Dzięki dalszej synergii z górnictwem Tauron ma szanse stać się niezależnym energetycznie podmiotem. Jego budowa z  pewnością jest procesem długotrwałym, ale ze względu na zmieniające się warunki rynkowe – nieodwracalnym – dodaje Jerzy Kurella.

Nowy zarząd Taurona

Jerzy Kurella jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, radcą prawnym. Ma ponad 12 lat doświadczenia zawodowego w dużych spółkach kapitałowych – w tym przede wszystkim w spółkach z sektora energetycznego. W latach 2013-2015 zasiadał w zarządzie PGNiG (w tym wykonując obowiązki prezesa). Ze spółką tą był związany od 2002 roku. W latach 2009-2013 pracował w Banku Gospodarki Krajowej, w tym trzy lata pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu. Wcześniej w latach 2007-2008 był członkiem zarządu BOT Górnictwo i Energetyka.

Henryk Borczyk jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także podyplomowe studium menedżerów Katowickiej Fundacji Edukacji Menedżerskiej i Promocji Przedsiębiorczości „Menager” – Katowickiej Szkoły Menedżerów z Konfederacją Pracodawców Polskich. Od września 2011 r. był prezesem zarządu w TAURON Ciepło – spółki z Grupy TAURON. W latach 2010-2011 prezes zarządu – dyrektor naczelny PEC Katowice. Wcześniej był zastępcą prezydenta Miasta Tychy ds. infrastruktury (2002 – 2010 r.), wiceprezydentem Miasta Tychy (2000 -2002), prezesem zarządu Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy (1999 – 2000).

Michał Gramatyka jest menedżerem z doświadczeniem w branży energetycznej, w której pracuje od 2013 roku – najpierw w spółce ENEA SA, a następnie na stanowisku prezesa zarządu ENEA Centrum sp. z o.o., gdzie zarządzał ponad 1,5 tys. pracowników w 38 lokalizacjach na terenie Polski, odpowiadając za dostarczanie scentralizowanych usług dla Grupy Enea w obszarach: prawnym, obsługi klienta, windykacji, logistyki oraz HR.  Michał Gramatyka jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą akademickim i pracownikiem naukowym z kilkunastoletnim stażem. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz aplikację prokuratorską.

gramwzielone.pl