URE przypomina o sprawozdaniach dot. mikroinstalacji

URE przypomina o sprawozdaniach dot. mikroinstalacji
Fot. Suntech

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o obowiązku dostarczenia przez operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych sprawozdań dotyczących mikroinstalacji przyłączonych do ich sieci. 

Zgodnie z art. 213 ustawy o OZE , pierwsze sprawozdanie kwartalne operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego mają przekazać Prezesowi URE za kwartał roku kalendarzowego następujący po kwartale, w którym ta ustawa weszła w życie.

Pierwsze sprawozdania za III kwartał br. na zasadach wskazanych przez ustawę o OZE mają być przekazane do Urzędu Regulacji Energetyki do 14 listopada br.

REKLAMA

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego mają przekazywać URE informacje dotyczące m.in. ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez poszczególnych wytwórców oraz o łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej.

Operatorzy mają ponadto wysyłać do URE wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wytworzenia przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, a także dane o rodzajach mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej elektrycznej.

REKLAMA

Obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie OSD mają realizować w terminie 45 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.

Brak realizacji obowiązku sprawozdawczego w zakresie mikroinstalacji może oznaczać dla OSD karę w wysokości 10 tys. zł.

Wcześniej, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne z 26 lipca 2013 r., operatorzy sieci dystrybucyjnych wysyłali do URE sprawozdania dotyczące mikroinstalacji w okresach półrocznych. Ostatnie sprawozdania w tym zakresie dotyczyły II połowy 2014 r. Sprawozdań za I półrocze br. OSD nie wysłali ze względu na nowe obowiązki informacyjne wpisane do ustawy o OZE, która weszła w życie w maju br.

Więcej o obowiązkach informowania URE na temat mikroinstalacji: Nowe obowiązki informacyjne dot. mikroinstalacji

gramwzielone.pl