Reforma MSR bez wpływu na ceny uprawnień do emisji CO2

Reforma MSR bez wpływu na ceny uprawnień do emisji CO2
Fot. Vattenfall

Najważniejszym wydarzeniem dla rynku carbon we wrześniu było przyjęcie przez ministrów środowiska krajów członkowskich UE propozycji utworzenia od 2019 r. mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej (MSR). Mimo sprzeciwu części krajów Europy Środkowej, na czele z Polską, zwolennikom wcześniejszego wdrożenia reformy systemu handlu uprawnieniami udało się podczas głosowania 18 września osiągnąć większość kwalifikowaną, niezbędną do zmiany unijnych regulacji informuje Dom Maklerski Consus. 

Mechanizm rezerwy ma za zadanie zbilansować podaż uprawnień na rynku, co jednocześnie powinno przełożyć się na wzrost ich ceny. MSR powinno trafić do unijnej legislacji do końca tego roku.

Wrzesień charakteryzował się dużą stabilnością cen uprawnień do emisji. Głosowanie w sprawie MSR było kolejnym spodziewanym krokiem formalnym na unijnej ścieżce legislacyjnej, dlatego nie miało znacznego przełożenia na zmienność cen jednostek EUA. Współczynnik zmienności dla europejskich uprawnień EUA wyniósł 1,39 proc. Średnia cena zamknięcia uprawnień EUA notowanych na rynku kasowym na giełdach EEX oraz ICE ECX ostatniej sesji miesiąca wyniosła 8,13 euro, co stanowi poziom o 1 proc. wyższy niż średnia cena zamknięcia sierpnia. W ciągu miesiąca ceny EUA zawierały się w przedziale 7,90-8,27 euro.

REKLAMA

Podstawę obrotu na rynku kasowym dla uprawnień EUA stanowiły aukcje pierwotne, których zorganizowano łącznie 21. Łączny obrót na platformach aukcyjnych wyniósł 62,95 mln EUA, co odpowiada 69,96 proc. wrześniowego wolumenu.

Uprawnienia CER zanotowały nieznaczną stratę. Wrześniowa cena zamknięcia jednostek pochodzących z mechanizmu protokołu z Kioto wyniosła 0,48 euro (2-proc. spadek w porównaniu do ceny zamknięcia poprzedniego miesiąca). W minionym miesiącu obrót tymi jednostkami zwiększył się w porównaniu do poprzednich miesięcy i wyniósł 1,16 mln jednostek. Była to najwyższa wartość od marca br. – ostatniego miesiąca przed wykluczeniem części jednostek CER z obrotu na rynku europejskim.

REKLAMA

Różnica cen między EUA a CER (spread) wyniosła na koniec września 7,65 euro. Na przestrzeni miesiąca spread zawierał się w przedziale 7,41-7,79 euro. W ciągu miesiąca na niemieckiej giełdzie EEX zorganizowano jedną aukcję uprawnień przeznaczonych dla operatorów statków lotniczych, na której sprzedano łącznie 935 tysięcy EUAA.

We wrześniu weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do zasad funkcjonowania obecnego okresu rozliczeniowego (2013-2020). Wynikającym z dyrektywy ETS obowiązkiem dla prowadzących instalacje jest konieczność zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów.

Przez ostatnie tygodnie kolejne strony konwencji ds. zmian klimatu składały swoje deklaracje redukcyjne (tzw. INDC), które będą obowiązywać w ramach protokołu paryskiego. Dokument ma zostać podpisany w grudniu bieżącego roku podczas konferencji COP21 w Paryżu. Podstawowym celem międzynarodowego porozumienia klimatycznego, z perspektywą do 2030 r., będzie redukcja emisji CO2. Do 2 października swoje deklaracje złożyło 148 krajów, w których generowane jest 87 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych. Wśród znaczących emitentów, którzy nie przesłali jeszcze swoich deklaracji są kraje arabskie.

Na początku września rozpoczęto rozmowy w sprawie przyszłości systemu EU ETS w kolejnym okresie rozliczeniowym (2021-2030). Rozmowy odbywały się w grupie roboczej na rzecz środowiska, która działa w ramach Rady Europejskiej. Przedstawiciele krajów członkowskich oraz KE pracują nad opublikowanym w połowie lipca projektem nowelizacji dyrektywy ETS, która ma wyznaczać zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami po 2020 r.

Głównymi tematami poruszanymi podczas negocjacji jest sposób rozdziału uprawnień, kwestia utrzymania przydziału bezpłatnych uprawnień w ramach przeciwdziałania ucieczce przemysłu do regionów o łagodniejszej polityce emisyjnej (carbon leakage) oraz derogacji dla energetyki, a także funkcjonowanie mechanizmów finansowych w ramach EU ETS. Dyskusja na temat przyszłości systemu EU ETS może mieć wpływ na zmienność na rynku carbon w najbliższych miesiącach.

Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu