Ministerstwo Gospodarki monitoruje temat OZE w mediach

Ministerstwo Gospodarki monitoruje temat OZE w mediach
Foto: Gramwzielone.pl (c)

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło publikację okresowych raportów na temat monitoringu informacji na temat odnawialnych źródeł energii pojawiających się w polskich mediach.

Jak podaje resort gospodarki, „Media na temat odnawialnych źródeł energii” to bezpłatny materiał informacyjny przygotowany w ramach Platformy Zrównoważona Energia na rzecz upowszechniania wiedzy nt. korzyści wynikających ze stosowania urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych oraz sposobów optymalnego połączenia tych instalacji i wysoko efektywnych technologii.

MG podaje, że w okresie od 28 września do 4 października br. tematyka OZE była poruszana w 1230 informacjach, z czego 171 przypadło na prasę, 1037 na Internet, a tylko 22 na radio i telewizję.

REKLAMA

REKLAMA

Temat OZE w mediach w okresie 28.09.2015 – 04.10.2015 / za MG

W informacji na temat obecności OZE w mediach w w/w okresie resort gospodarki wyszczególnia m.in. temat kosztów OZE w Niemczech, wyników badań popularności energetyki odnawialnej, zakupu pierwszych gwarancji pochodzenia, deklaracji kolejnych firm dot. przejścia na 100% zielonej energii czy wpływu OZE na polską edukację i rynek pracy. 

Częstotliwość występowania badanych haseł (28.09.2015 – 04.10.2015) / za MG 

Raport: Media na temat Odnawialnych Źródeł Energii (28.09.2015 – 04.10.2015) 

gramwzielone.pl