Baza polskich producentów urządzeń dla OZE

Baza polskich producentów urządzeń dla OZE
Fot. Ritter Solar

Produkujesz urządzenia OZE? Zapisz się do bazy danych firm przemysłu produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej!

Często słyszy się pytanie: Po co promować rozwój sektora energetyki odnawialnej skoro musimy importować urządzenia z Chin czy Niemiec, wspierając tym samym tamtejsze gospodarki oraz rynki pracy? Tak postawiony problem oraz brak informacji i wiedzy o faktycznym obrazie rynku urządzeń zamykają zazwyczaj dyskusję o rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce.

Tymczasem odpowiedzi są proste:

REKLAMA

  • Polska nie musi importować urządzeń dla OZE,
  • polskie firmy już teraz produkują urządzenia dla OZE,
  • polskie firmy eksportują wyprodukowane urządzenia, m.in. do Niemiec, Francji, Austrii, Czech, Włoch,
  • branża OZE już teraz zatrudnia niemal 40 tysięcy Polaków. 

Polska mogłaby produkować znacznie więcej urządzeń dla sektora energetyki odnawialnej i zdecydowanie więcej eksportować. A także, dzięki rozwojowi OZE, zwiększać liczbę tworzonych miejsc pracy oraz wysokość przychodów z podatków CIT i VAT odprowadzanych do budżetu państwa

W Polsce powstało wiele firm, które zaspokajają potrzeby krajowego rynku OZE i podejmują wysiłki na rzecz ekspansji międzynarodowej. Jedyna opracowana do tej pory, 2010 w roku, baza danych przedsiębiorstw produkcyjnych pracujących na rzecz sektora OZE w Polsce obejmuje część rynku w postaci 218 firm produkcyjnych. Są to w większości małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponad połowa z tych firm produkowała urządzenia podstawowe, jak np. kolektory słoneczne, pozostali to producenci urządzeń niespecyficznych (mających zastosowanie w różnych branżach).

Ostatnie lata nie wpłynęły pozytywnie na rozwój tego sektora. Niesprzyjające regulacje oraz niepewność legislacyjna ujawniły alarmujące i niekorzystne tendencje na rynku. Okazuje się, że spośród działających w 2010 roku producentów ubyło co najmniej 20 firm, najwięcej w branży biogazu (12) i wiatrowej (4). Jedynym sektorem, który zanotował przyrost nowych przedsiębiorstw, była energetyka słoneczna. Początkowo najwięcej firm powstawało w branży kolektorów słonecznych, a ostatnio – w branży fotowoltaicznej. Większość firm produkcyjnych zlokalizowanych była w województwach śląskim oraz mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim – mapa (‘2010).

REKLAMA

Obecnie polski przemysł energetyki odnawialnej stoi przed olbrzymim wyzwaniem, ale i szansą. Według wyliczeń IEO, w latach 2016-2020 należy oczekiwać inwestycji w nowe źródła OZE na poziomie 15 GW w źródłach elektrycznych i 9 GW w cieplnych. Będzie to oznaczać 15-17% rocznego tempa wzrostu branży.

– Większość z ponad 60 mld złotych planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2016-2020 powinno pozostać u krajowych producentów i dostawców. Niestety może być jednak też tak, jak w okresie 2007-2013, gdy z 1 euro wydanego na inwestycje w całej gospodarce, ok. 0,8 euro wypływało na zakup bardziej zaawansowanych technologii zagranicznych. Trzeba zatem najpierw zbadać stan rozwoju obecnego przemysłu OZE w Polsce, aby móc zapewnić możliwości pokrycia potrzeb sektora OZE krajową produkcją – mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes think-tanku IEO.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), z poparciem kluczowych ministerstw i agend centralnych odpowiedzialnych za rozwój przemysłu, zainicjował prace nad aktualizacją i stworzeniem ogólnodostępnej bazy danych o polskim przemyśle OZE i jego potencjale.

IEO zwraca się do firm przemysłowych produkujących urządzenia i komponenty dla OZE na rynek krajowy oraz na eksport, jak również firm, które zmierzają podjąć działalność przemysłową i innowacyjną w obszarze zielonych technologii o aktualizację swoich danych lub wpis do bazy danych. Na podstawie bazy danych firm powstanie raport o polskim przemyśle OZE. 

IEO