Koszty dopłat do OZE w Niemczech wzrosną o 3%

Koszty dopłat do OZE w Niemczech wzrosną o 3%
Fot. Nordex

Niemieccy operatorzy energetyczni poinformowali o przyszłorocznym koszcie dopłat do produkcji zielonej energii, który w Niemczech jest przenoszony na rachunki odbiorców energii w ramach tzw. opłaty EEG.

System wsparcia dla producentów zielonej energii w Niemczech zakłada przenoszenie kosztów dopłat na rachunki odbiorców końcowych w ramach tzw. opłaty EEG, przy czym przedsiębiorstwom energochłonnym przysługują częściowe zwolnienia z kosztów dopłat do OZE.

Podobny mechanizm będzie zresztą stosowany od przyszłego roku w Polsce w ramach nowego systemu wsparcia dla OZE, który zakłada przenoszenie kosztów dopłat na rachunki odbiorców w ramach tzw. opłaty OZE. Wartość tej opłaty zapisana na 2016 rok w obowiązującej wersji ustawy o OZE, w art. 185, to 2,51 zł netto/MWh.

REKLAMA

W przypadku Niemiec w tym roku wartość opłaty EEG wynosi 0,0617 €/kWh, a w przyszłym roku ma wzrosnąć o niecałe 3% do poziomu 0,06354 €/kWh. Warto zaznaczyć, że opłata została podniesiona mimo nadwyżki w wysokości kilku miliardów euro, która powstała w niemieckim systemie wsparcia dla OZE i która umożliwiałaby nawet zmniejszenie opłaty EEG.

Niemieccy operatorzy podali ponadto wartość opłaty EEG rozbijając ją na koszty dopłat dla poszczególnych technologii. W przypadku fotowoltaiki składnik opłaty EEG ma wynieść 0,02632 €/kWh, a w przypadku energii wiatrowej – 0,02014 €/kWh. Inne składniki opłaty EEG wynikają z kosztów dopłat do pozostałych źródeł OZE oraz kosztu tzw. rezerwy stabilizacyjnej.

W latach 2014/2015 po raz pierwszy zanotowano spadek opłaty EEG. Na 2015 r. obniżono ją o około 1% w porównaniu do roku 2014.

REKLAMA

Wcześniej opłata EEG w Niemczech systematycznie rosła wraz z dynamicznym wzrostem produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dopłaty dla producentów zielonej energii były szczególnie wysokie na początku funkcjonowania niemieckiego systemu wsparcia dla OZE, a zgodnie z systemem taryf gwarantowanych przysługują one w Niemczech w niezmienionej wielkości przez 20 lat (mimo stopniowego obniżania taryf dla nowych instalacji oddawanych do użytku w kolejnych latach), a niemieccy odbiorcy energii w dalszym ciągu ponoszą ich koszty.

Niemiecki think-tank specjalizujący się w analizach rynku energetycznego Agora Energiewende opublikował w tym roku raport pt. Die Entwicklung der EER-Kosten bis 2035, z którego wynika, że po 2023 r. koszty dopłat do systemu wsparcia dla energii odnawialnej w Niemczech zaczną maleć.

Berliński instytut zakładał, że w przyszłym roku niemiecka opłata EEG utrzyma się na poziomie 0,062 euro/kWh, a w latach 2017-2023 wzrośnie o 1-2 eurocenty, na co wpłynie głównie rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Tymczasem w latach 2023-2035 koszt opłaty EEG ma – według Agora Energiewende – spaść o 2-4 eurocenty.

Agora Energiewende szacuje, że wówczas udział OZE w niemieckim miksie energetycznym wzrośnie do 60%.

– Głównym powodem prognozowanego spadku opłaty EEG jest fakt, że od 2023 roku kosztowne instalacje wybudowane we wczesnych latach niemieckiego systemu wsparcia EEG stracą swoje subsydia, podczas gdy nowe instalacje będą produkować energię bardzo efektywnie kosztowo i będą nadal stawać się tańsze – ocenia dr Patrick Graichen z Agora Energiewende.

gramwzielone.pl