Opłata przejściowa. Ile zapłacimy za nią w 2016 r.?

Opłata przejściowa. Ile zapłacimy za nią w 2016 r.?
Foto. Peter Kaminski, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił informacje na temat wysokości przyszłorocznych stawek tzw. opłaty przejściowej, która jest doliczana do rachunków za energię.

Opłata przejściowa to jeden ze składników opłat umieszczanych na rachunkach odbiorców energii. Jej wysokość może się bardzo różnić w zależności od rodzaju podmiotu, który konsumuje energię, oraz od wielkości tej konsumpcji.

Jak podaje URE, stawka opłaty przejściowej jest wyrażona w zł/miesiąc i jest związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych. W przypadku gospodarstw domowych jest ona uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej (poniżej 500 kWh, od 500 kWh do 1200 kWh oraz powyżej 1200 kWh).

REKLAMA

Najniższa stawka opłaty przejściowej w 2016 r. wyniesie 0,30 zł brutto na miesiąc i zostaną nią objęci odbiorcy końcowi pobierający energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej.

REKLAMA

Najwyższa stawka opłaty przejściowej na przyszły rok wyniesie natomiast 4,83 zł brutto na miesiąc na kW mocy umownej i zostaną nią objęci odbiorcy przemysłowi, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich napięć.

Opłaty przejściowe na 2016 r. będą nieznacznie niższe niż opłaty przejściowe stosowane w br.

Stawki opłaty przejściowej na 2016 r. dla wszystkich grup odbiorców podano w komunikacie URE dostępnym pod tym linkiem [PDF]

Stawki opłat przejściowych na 2015 r. [PDF]

gramwzielone.pl