IRENA: udział OZE w produkcji energii w Polsce może wzrosnąć do 38%

IRENA: udział OZE w produkcji energii w Polsce może wzrosnąć do 38%
Foto. SUSolarCar, flickr cc

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency IRENA) przedstawiła raport pt. REmap 2030. Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce, w którym wskazuje, że nasz kraj może zwiększyć udział OZE w produkcji energii elektrycznej z około 7% w roku 2010 do 38% w roku 2030.

W raporcie przygotowanym przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki czytamy, że o ile dotychczas rozwój OZE w Polsce bazował głównie na biomasie, aby zwiększyć produkcję zielonej energii w naszym kraju konieczne jest lepsze wykorzystanie potencjału wiatrowego oraz modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych.

Warunkiem rozwoju energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce jest rozwój przesyłu energii i rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Połączenia z krajami sąsiednimi są dziś wystarczające, ale wykorzystywane poniżej ich zdolności przesyłowych. Ich efektywne wykorzystanie, Pierścień Bałtycki oraz inne podobne inicjatywy pomogłyby zarządzać zwiększoną zdolnością przesyłową związaną z odnawialnymi źródłami energii o zmiennej wydajności. Spośród innych niż biomasa odnawialnych źródeł energii największy potencjał w Polsce ma energia wiatrowa. Największym wyzwaniem w przypadku jej rozwoju jest ograniczona liczba miejsc o dużej sile wiatru. Na morzu siła wiatru jest większa niż na lądzie, jednak koszty kapitałowe są dwukrotnie wyższe – ocenia Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej.

REKLAMA

IRENA zwraca uwagę, że możliwości rozwoju potencjału OZE daje nie tylko sektor energetyczny, ale także sektor budowlany, gdzie wykorzystanie OZE może wzrosnąć trzykrotnie do 34,8%, a także przemysł i transport, gdzie wykorzystanie energii odnawialnej, według IRENA, można podwoić – w przypadku przemysłu udział ten może wzrosnąć do 23,6%, a transportu do 12,4%

REKLAMA

Realizując obecną politykę, udział źródeł odnawialnych w całkowitej konsumpcji energii w Polsce wzrósłby do 15,5% do roku 2030. Ta wartość mogłaby wzrosnąć do 25%, jeśli inwestycje w OZE podwoiłyby się do poziomu 4,5 mld USD rocznie. Ta prognozowana transformacja energetyczna zredukowałaby emisję CO2 w Polsce i dzięki niej można by zaoszczędzić rocznie, do roku 2030, do 2 mld USD kosztów związanych z opieką zdrowotną i środowiskiem naturalnym – ocenia IRENA.

Raport IRENA to publikacja z serii raportów poświęconych możliwościom rozwoju OZE w poszczególnych krajach. Wcześniej wydano podobne raporty dla Chin, Meksyku, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i USA. W przyszłym miesiącu IRENA wyda kolejny raport poświęcony tym razem Niemcom. 

Raport IRENA: REmap 2030. Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce [PDF]

gramwzielone.pl