Dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2

Dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2
Fot. Simon Q, flickr cc

Październikowa prognoza cen uprawnień EUA w ostatnim kwartale 2015 r. wzrosła w stosunku do wrześniowej o 2,19 proc. i wynosi 8,39 euro. Głównymi czynnikami wpływającym na obecną prognozę ceny są prace nad kształtem rynku EU ETS po 2020 r. (wzrost cen), zmiana rządu w Polsce (wzrost niepewności) oraz kontynuacja trendu cen (wzrost cen).

Na dobre rozpoczynają się prace nad kształtem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU ETS) po 2020 r. Rozmowy ministrów środowiska państw UE na temat reformy odbyły się już 26 października 2015 r. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem Parlamentu Europejskiego większość spotkań komisji środowiska (ENVI) ma odbyć się w pierwszej połowie 2016 r., natomiast głosowanie nad uzgodnionym planem ma odbyć się 29 września 2016 r. Kolejnym etapem będzie uzyskanie poparcia większości w Parlamencie Europejskim oraz Radzie Unii Europejskiej.

REKLAMA

W polskich wyborach parlamentarnych zdecydowane zwycięstwo odniosła partia prezentująca w przeszłości opozycyjne stanowisko wobec polityki klimatycznej UE, w szczególności w kontekście pakietu energetyczno-klimatycznego. Oczekiwane złagodzenie polityki klimatycznej nowego rządu może powodować wzrost niepewności na rynku CO2.

REKLAMA

Ceny uprawnień EUA osiągają kolejne maksima i znajdują się obecnie na poziomie ostatnio notowanym w listopadzie 2012 r. Przełamywanie kolejnych poziomów oporu w aktualnie obowiązującym długoterminowym trendzie wzrostowym pozwala liczyć na dalsze wzrosty.

Dom Maklerski Consus