Rybnik: walka ze smogiem trafiła na billboardy

Rybnik: walka ze smogiem trafiła na billboardy
Fot. Urząd Miasta Rybnik

Władze walczącego ze smogiem Rybnika przygotowały akcję, w ramach której w mieście umieszczono billboardy ostrzegające o zagrożeniu dla zdrowia powodowanemu przez emisję spalin z domowych pieców węglowych.

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (Ambient Air Pollution Database, 2014), w klasyfikacji ponad 1,5 tysiąca miast z całego świata Rybnik zajął 335 miejsce pod względem zanieczyszczenia powietrza. Wśród miast europejskich tylko pięć jest bardziej zanieczyszczonych – w tym Sosnowiec. 

W celu walki z tzw. niską emisją generowaną przez spaliny emitowane z domowych pieców węglowych, władze Rybnika powołały zespół ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie Rybnika, którego celem jest m.in. „realizacja inicjatyw edukacyjnych i ekologicznych oraz wprowadzanie rozwiązań ułatwiających mieszkańcom zmianę starych pieców czy kotłów na instalacje bardziej przyjazne środowisku”.

REKLAMA

– Źródłem zanieczyszczenia powietrza w okresie zimowym bardzo często są przydomowe kotłownie i piece. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na fakt, że to, czym oddychamy, w dużej mierze zależy od nas samych, że sytuację może poprawić np. rezygnacja ze spalania gorszej jakości paliw i odpadów. Wszyscy musimy sobie uświadomić, że ograniczanie niskiej emisji to działanie długofalowe, wymagające sporego wysiłku władz miasta, ale i zaangażowania mieszkańców – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Jednym z działań edukacyjnych, które podjął rybnicki magistrat, jest akcja billboardowa, która jest realizowana na terenie miasta. Przy drogach dojazdowych do Rybnika ustawiono siedem dwustronnych, podświetlanych billboardów.

REKLAMA

Akcja billboardowa jest prowadzona w ramach projektu Wyjście smoga realizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Krakowski Alarm Smogowy.

Wcześniej z powodu zanieczyszczonego powietrza jeden z mieszkańców Rybnika zdecydował się wystąpić z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa, w którym wskazał, że zanieczyszczenie powietrza w Rybniku w latach 2010-2015 regularnie przekraczało normy dopuszczalne dla m.in. pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. Jako dowód wskazał raporty dzienne, miesięczne i roczne zawierające pomiary jakości powietrza wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Wzory billboardów (źródło Urząd Miejski w Rybniku):

gramwzielone.pl