199 mln euro na zielony rozwój w woj. lubuskim

199 mln euro na zielony rozwój w woj. lubuskim
Fot. Conergy

Ponad 199 milionów euro z funduszy unijnych trafi w województwie lubuskim w latach 2015-2020 na szeroko rozumiane kwestie ekologiczne. Ponad połowa z tej kwoty przeznaczona zostanie na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), efektywność energetyczną i niskoemisyjny transport. O tym jak wykorzystane zostaną te pieniądze podczas debaty Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach – województwo lubuskie rozmawiać będą przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu. Wydarzenie odbędzie się 4 listopada 2015 r. w Zielonej Górze.

– Fundusze dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to wyjątkowa szansa dla lokalnej gospodarki. Dobrze wykorzystane mogłyby pomóc w rozwoju innowacyjnych branż związanych z OZE i modernizacją energetyczną budynków, a tym samym przyczynić się do powstania nowych, stałych miejsc pracy i zwiększenia niezależności energetycznej Lubuskiego – powiedział Radosław Gawlik ze Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. – Zielona energetyka to także skuteczne narzędzie walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Jak czytamy w raporcie dotyczącym wdrażania funduszy unijnych przygotowanym przez organizacje pozarządowe, województwo lubuskie przeznaczy na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej – w tym inwestycje w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną – ok. 108 mln euro. To zaledwie 16,6% środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i najgorszy wynik w całym kraju. Rekordzista w tym zakresie – województwo śląskie przeznacza na ten cel blisko 32% środków z EFRR, czyli niemal dwa razy więcej. Eksperci z organizacji pozarządowych zwracają uwagę nie tylko na bardzo niski poziom ambicji województwa w tym zakresie, ale także to, że wsparcie nie obejmie najmniejszych, przydomowych instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Środki z funduszy europejskich dostępne będą jedynie dla instalacji powyżej 150 kW w przypadku elektrowni wodnych oraz 500 kW w przypadku pozostałych technologii. Tymczasem przydomowe źródła to z reguły instalacje o mocy kilku kilowatów.

REKLAMA

– Wsparcie małych, rozproszonych instalacji OZE ze środków unijnych możliwe jest w tzw. modelu parasolowym, w którym gmina pośredniczy między Urzędem Marszałkowskim, a ostatecznymi odbiorcami, czyli mieszkańcami – mówi Anna Dziadek ze Stowarzyszenia Nie kopalni odkrywkowej. – Rozwiązanie takie zastosowane zostało chociażby w województwie śląskim. W lubuskim zabrakło niestety w tym zakresie woli ze strony Urzędu.

REKLAMA

Dobra wiadomość dla mieszkańców województwa jest natomiast taka, że blisko 12 mln euro zostanie przeznaczone na inwestycje w efektywność energetyczną budynków mieszkalnych. W obliczu potrzeb kwota ta jest dalece niewystarczająca, ale modernizacja energetyczna przełoży się na namacalne korzyści dla mieszkańców objętych wsparciem: obniżenie rachunków za energię oraz poprawę warunków życia.

Zrównoważony rozwój to nie tylko energetyka. Przyglądamy się również innym obszarom, w których wykorzystywane będą środki unijne, jak choćby gospodarka odpadami, gdzie w naszym przekonaniu także są możliwości poprawy proponowanych obecnie rozwiązań. Zgodnie z aktualnymi zapisami przewidziano tu jedynie inwestycje w infrastrukturę, bez uwzględnienia wsparcia dla działań edukacyjnych skierowanych do obywateli – powiedział Radosław Gawlik. – Dzielimy się naszymi uwagami, a Urząd Marszałkowski pokazał już wcześniej, że jest otwarty na dialog. Liczymy, że wspólnie uda się wypracować najlepsze rozwiązania dla regionu.

Debata pt. Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach – województwo lubuskie odbędzie się w środę, 4 listopada 2015 r., w salce konferencyjnej VIP, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze (początek o godzinie 11:00). Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentują raport analizujący i oceniający zapisy dokumentów uszczegóławiających do Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 2014-2020 dla województwa lubuskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i transportu, a także adaptacji do zmian klimatu, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej oraz gospodarki odpadami.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przedstawią natomiast aktualny kształt dokumentów uszczegóławiających oraz stan procesu wdrażania RPO. Odbędzie się również dyskusja dotycząca dalszego udziału organizacji pozarządowych we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Stowarzyszenie NIE kopalni odkrywkowej oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Polska Zielona Sieć