Australijczycy chcą zbudować miasto zasilane tylko energią z OZE

Australijczycy chcą zbudować miasto zasilane tylko energią z OZE
SolarCity press

Nowe miasto, które ma powstać w australijskim regionie Hunter Valley kojarzącym się do tej pory głównie z wydobyciem węgla, będzie zasilane w całości energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Region Hunter Valley słynie z wydobycia węgla. Swoje kopalnie mają tam potentaci australijskiego przemysłu wydobywczego Rio Tinto oraz BHP Billiton, a ze znajdującego się tam portu w mieście Newcastle wysyła się najwięcej węgla na świecie.

Teraz Hunter Valley może zasłynąć z jednego z pierwszych miast na świecie, które będą w całości zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Miasto o nazwie Huntlee, które tam powstanie, będzie liczyć docelowo około 7,5 tys. domów i 20 tys. mieszkańców.

REKLAMA

Huntlee ma być w całości zasilane energię ze źródeł odnawialnych, która będzie dystrybuowana za pomocą niepodłączonej do centralnego systemu energetycznego mikrosieci.

REKLAMA

Na przygotowanie studium wykonalności systemu energetycznego dla „off-gridowego” miasta przeznaczono 1,1 mln USD, z czego 442 tys. USD będzie pochodzić z budżetu australijskiej rządowej agencji energii odnawialnej Australian Renewable Energy Agency (ARENA).

Szef ARENA Ivor Frischknecht wśród powodów budowy miasta mającego własną elektroenergetyczną mikrosieć wymienia wysoki koszt przyłączenia do centralnego systemu energetycznego oraz spadające koszty generacji ze źródeł odnawialnych.

Jeśli to badanie pokaże, iż odnawialne źródła energii, magazyny energii oraz technologie, które umożliwią ich wykorzystanie, mogą w pewny i efektywny kosztowo sposób zasilać nowe miasto, może to stanowić precedens dla deweloperów i przyspieszyć wzrost generacji z OZE w Australii – ocenia Ivor Frischknecht.

W projekt jest zaangażowany – oprócz ARENA – m.in. Brookfield, czołowy fundusz inwestycyjny na świecie, który zarządza aktywami wartymi w sumie ponad 200 mld USD. 

gramwzielone.pl