Które ministerstwo zajmie się sprawami OZE?

Mogło wydawać się jasne, że sprawami związanymi z odnawialnymi źródłami energetyki zajmie się nowo powstający resort energetyki. Tymczasem konstrukcja przygotowanej przez PiS nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej pozostawia w tej kwestii wątpliwości.

Na brak energetyki odnawialnej wśród zadań ministra energetyki zwraca uwagę na łamach wnp.pl Kamil Jankielewicz, radca prawny w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich.

REKLAMA

– Nie wiem, czy taka była intencja projektodawców, ale z treści projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw należy wnioskować, że uprawnienie przypisane w ustawie o OZE ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, nie wchodzą w zakres nowego działu administracji nazwanego „energia”.

REKLAMA

To może wskazywać na skierowanie obszaru wiązanego z energetyką odnawialną do resortu rozwoju, który przejmie część zadań, którymi zajmowało się ministerstwo gospodarki. – odmiennie niż w przypadku ustawy prawo energetyczne, brak jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach przepisu, który nakazałby zastąpienie wszystkich odesłań do ministra właściwego do spraw gospodarki na ministra właściwego do spraw energii. Co za tym idzie, należy uznać, że sprawy te pozostają w dziale gospodarka, który w obecnym rządzie wchodzi w zakres kompetencji nowego ministra rozwoju. 

gramwzielone.pl