Papież wzywa do przyjęcia ambitnego porozumienia klimatycznego na COP21

Papież wzywa do przyjęcia ambitnego porozumienia klimatycznego na COP21
Papież Franciszek. Foto. Raffaele Esposito, flickr cc

Przed rozpoczynającym się w Paryżu w poniedziałek szczytem klimatycznym ONZ (COP21) papież Franciszek wezwał do przyjęcia ambitnych celów w zakresie ograniczania emisji CO2 i walki ze zmianami klimatu.

Wizytujący Kenię papież Franciszek mówił o „katastrofalnych skutkach” w przypadku braku porozumienia klimatycznego, zobowiązującego poszczególne kraje do podjęcia wysiłku w zakresie redukcji emisji CO2.

W kontekście szczytu COP21 Franciszek mówił o konieczności odłożenia „prywatnych interesów”, uniknięcia „pokusy popadania w składanie czczych deklaracji, uspokajających sumienie” i wezwał do odejścia od energetyki opartej na paliwach kopalnych.

REKLAMA

Zmiany klimatyczne są problemem globalnym, z poważnymi następstwami ekologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, związanymi z podziałem dochodów i politycznymi oraz stanowią jedno z największych wyzwań dla ludzkości. (…) Musimy zatroszczyć się o to, aby nasze instytucje były naprawdę skuteczne. Dlatego mam nadzieję, że COP21 przyniesie globalne i mające siłę zmiany porozumienie, oparte na zasadach solidarności, sprawiedliwości, równości i współudziału. Musi ono, wyjaśnił, mieć trzy cele: redukcję skutków zmian klimatycznych, walkę z ubóstwem i poszanowanie godności człowieka – podkreślił papież (za PAP).

REKLAMA

W czerwcu br. papież Franciszek przedstawił przełomową dla walki ze zmianami klimatu encyklikę Laudato si, w której wezwał do troski o środowisko i do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz do przechodzenia na odnawialne źródła energii. W ten sposób Watykan zabrał po raz pierwszy tak jednoznaczny głos w kwestii zmian klimatu.

Głos Watykanu może mieć duże znaczenie dla efektów szczytu klimatycznego ONZ, który w poniedziałek rozpocznie się w Paryżu i który ma zaowocować nowym globalnym porozumieniem klimatycznym. 

Nowe porozumienie klimatyczne, które popiera większość czołowych gospodarek świata, ma doprowadzić do ograniczenia wzrostu globalnych temperatur poniżej 2 st. C w porównaniu ze średnią z ery przedprzemysłowej. Brak podjęcia odpowiednich działań służących walce ze zmianami klimatu może przyczynić się do wzrostu globalnej temperatury o 4 st. C do końca bieżącego stulecia, co może mieć katastrofalne skutki dla całej cywilizacji.

gramwzielone.pl