Koalicja Klimatyczna: To dopiero początek!

Koalicja Klimatyczna: To dopiero początek!
Fot. COP Paris, flickr cc

Pomimo wielu różnic świat zjednoczył siły w walce ze zmianą klimatu. Dzięki aktywnej postawie prawie 200 delegacji, w tym największych potęg jak USA, Chin i Unii Europejskiej, udało się osiągnąć konsensus. Porozumienie zawarte w Paryżu jest jednak dopiero początkiem trudnej i wyboistej drogi.

Obecnie cele redukcji gazów cieplarnianych (tzw. INDC) są daleko niewystarczające, spowodują bowiem wzrost średniej temperatury globalnej o około 3 stopnie Celsjusza. Wszystko zależy od dalszych działań poszczególnych państw. Kluczowy jest zatem system weryfikacji i podnoszenia celów co 5 lat, który nada polityce klimatycznej odpowiednie tempo. Zwłaszcza, że pierwszy przegląd planowany jest już na 2018 rok. Jednak to tylko część istotnych postanowień porozumienia.

– Jednym z najważniejszych elementów układanki składającej się na sukces lub porażkę dalszej polityki klimatycznej będzie zapewnienie jej odpowiedniego finansowania. Do 2020 roku pula środków finansowych dostępnych w ramach Zielonego Funduszu Klimatycznego ma osiągnąć 100 miliardów dolarów rocznie. Czy to dużo? Samo G7 subsydiuje paliwa kopalne na poziomie 80 miliardów dolarów rocznie, a G20 przeznacza na ten cel 425 miliardów. Po 2020 roku kwota zadeklarowana na rzecz Zielonego Funduszu Klimatycznego powinna być znacznie zwiększona. Do tego potrzebne będzie zrozumienie i pomoc zarówno ze strony państw, jak i sektora prywatnego – przemysłu oraz instytucji finansowych – mówi Krzysztof Jędrzejewski rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej.

REKLAMA

Zielony Fundusz Klimatyczny udziela krajom rozwijającym się i najbardziej narażonym na skutki zmiany klimatu dotacji na działania mające na celu redukcje gazów cieplarnianych oraz adaptację.

W ramach porozumienia został ustanowiony długoterminowy, ogólnoświatowy cel w zakresie adaptacji. Nie jest on co prawda przełożony policzalnie na weryfikowalne wartości, ale samo jego przyjęcie jest niezwykle istotne. Szczególnie, że jest powiązane z dążeniem do zrównoważonego rozwoju i zapewnieniem właściwej odpowiedzi na potrzeby adaptacyjne w świetle przyjętego celu głównego ograniczenia ocieplenia.

REKLAMA

 Trzeba sobie powiedzieć wprost, że samo przyjęcie porozumienia nie jest sukcesem, będzie nim wdrożenie tego dokumentu w życie – podkreśla dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Przyjęcie porozumienia oznacza, że światowe gospodarki dojrzały technologicznie do podjęcia wyzwania, jakim jest ochrona klimatu. – Mamy odnawialne źródła energii, ogromny postęp w efektywności energetycznej, czas wykorzystać to wszystko na naszą korzyść. Czas odstawić do lamusa XIX-wieczny model energetyki, oparty na wielkich systemowych instalacjach, rozbudowanych sieciach przesyłowych i spalaniu paliw kopalnych – dodaje dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Podkreśla również, że chociaż węgiel pozostanie w Polsce jednym z istotnych surowców energetycznych przez następne kilkanaście lat, to już od dawna przestał napędzać rozwój gospodarki.

Potrzebę zmiany systemu zaznacza również dr Andrzej Kassenberg, fundator Instytutu na rzecz Ekorozwoju: – Ustalenia w Paryżu to bardzo ważny sygnał i właściwie ostatnia szansa, aby w Polsce dokonała się zmiana na lepsze, zmiana w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, dająca naszym dzieciom i wnukom możliwość życia w czystym i silnym ekonomicznie kraju.

Porozumienie paryskie bardzo dobitnie pokazuje, że zmiany związane z rozwojem niskoemisyjnym wyraźnie przyspieszą. Jeżeli Polska nie pójdzie śladem światowych gospodarek, stanie się skansenem Europy, co odbije się na jej konkurencyjności i innowacyjności, straci zatem możliwość uzyskania przewagi na rynkach międzynarodowych. Wykorzystanie szansy, jaką daje przemyślana transformacja w kierunku niskoemisyjnym, wiąże się ze zmianami w wielu branżach m.in.: energetyce, transporcie, budownictwie, przemyśle, rolnictwie czy leśnictwie. Kierunek tych zmian został już zarysowany w dokumencie Ministerstwa Gospodarki, czyli w Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. – Jest to krok w dobrym kierunku choć niewystarczający – dodaje dr Andrzej Kassenberg.

Koalicja Klimatyczna