9 lutego 2016 konferencja biogaz

Konferencja podsumowująca projekt BIOGAS3

we współpracy z projektem BioEnergy Farm 2

 

REKLAMA

“Zrównoważone małe biogazownie: tworzenie miejsc pracy i zielonej energii w Europie”

Wtorek, 9 lutego 2016

REKLAMA

Pałac Akademii, KVAB, 1 rue Ducale, Bruksela (Belgia)

Celem projektu Biogas3 była promocja małych biogazowni wytwarzających energię z odpadów przemysłu rolno-spożywczego, natomiast Project BioEnergy Farm2 skupiał się na mikrobiogazowniach w gospodarstwach rolnych.

Konferencja podsumowująca projekt Biogas3, organizowana we współpracy z projektem BioEnergy Farm2, zaadresowana jest miedzy innymi do przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego i odpadowego, decydentów, przedstawicieli instytucji finansujących, dostawców technologii biogazowych oraz stowarzyszeń z branży rolnej i spożywczej. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

  • Możliwości i bariery dla małych biogazowni w UE
  • Perspektywy rozwoju małych biogazowni w krajach UE
  • Wsparcie sektora biogazu w krajach UE w ramach programu Intelligent Energy Europe
  • Perspektywy dla polityki bioenergetycznej na poziomie UE

 

Program konferencji dostępny wkrótce pod linkiem: http://www.biogas3.eu/eng/agenda.html

Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby uzyskać zaproszenie należy skontaktować się z organizatorami: Christophe Cotillon (c.cotillon@actia-asso.eu), Antoine Kieffer (A.KIEFFER@actia-asso.eu) lub polskim partnerem projektu (biogas3@fundeko.pl).