Dotacje na energię odnawialną na Pomorzu

Dzięki unijnym dotacjom, na Pomorzu powstaną dziesiątki instalacji solarnych, biogazownie i instalacje geotermalne. Tamtejsze firmy otrzymały do podziału {więcej}40 mln zł z Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu „czystych” technologii.

Zarząd Województwa Pomorskiego rozdysponował środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie działania 5.4 – Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych.

Do konkursu przystąpiły 24 firmy, a w gronie beneficjentów znalazło się 14 z nich. Zwycięskie projekty, których łączna wartość to prawie 74 mln zł, dotyczą głównie budowy infrastruktury oraz zakupu urządzeń, które pozwolą na lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

Dotacje trafią m.in. do 10 firm, które zrealizują dzięki nim projekty związane z instalacją kolektorów słonecznych. Dwa z dofinansowanych przedsięwzięć dotyczą produkcji biogazu, a dwa pozostałe wykorzystania geotermii.

REKLAMA

Pieniądze z UE trafią m.in. do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, która zrealizuje dzięki nim projekt „Energetyczne wykorzystanie biogazu dla oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód”. Po ukończeniu tej inwestycji pozyskiwane będzie ok. 3 MW energii cieplnej i elektrycznej w procesie spalania metanu. Całkowita wartość projektu, który ma być sfinalizowany pod koniec przyszłego roku, to 24 mln zł, z czego Unia dołoży 7 mln zł.

Kolejny beneficjent, Gmina Kobylina, dostanie dotację w wysokości 6 mln zł na warty 3 mln więcej projekt wykorzystania energii słonecznej w ramach programu termomodernizacji gminnych budynków użyteczności publicznej.

Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, który uczestniczył w ceremonii wręczenia decyzji o przyznaniu dofinansowania, powiedział, że wsparcie finansowe wybranych projektów przyczyni się do pełniejszego wykorzystania zasobów energii odnawialnej przy produkcji energii cieplnej i elektrycznej, a także będzie miało wpływ na poprawę jakości powietrza w regionie.


Red. Gramwzielone.pl