Potrzebna szybka nowelizacja ustawy o OZE. Bruksela wysłała ostrzeżenie

Potrzebna szybka nowelizacja ustawy o OZE. Bruksela wysłała ostrzeżenie
Unsplash

Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej, które zostały wezwane przez Komisję Europejską do pełnego wdrożenia ostatniej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II)… która wkrótce zostanie zmieniona.

Komisja Europejska skierowała do Polski tzw. uzasadnioną opinię, wskazując na niepełne wdrożenie przez nasz kraj drugiej unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii 2018/2001, nazywanej dyrektywą RED II.

Polska ma jeszcze dwa miesiące na wdrożenie w pełni dyrektywy RED II. Jeśli nie dotrzymamy tego terminu, wówczas Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

REKLAMA

Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej, do których zwrócili się urzędnicy KE w celu dokończenia implementacji zapisów dyrektywy RED II. Bruksela wysłała podobną opinię również na Łotwę.

Ponadto Komisja skierowała już trzy sprawy za niewdrożenie RED II do TSUE, wnioskując o nałożenie kar finansowych na Chorwację, Węgry i Portugalię.

Czekamy na UC99

Regulacje z dyrektywy RED II mają zostać wprowadzone do naszej ustawy o odnawialnych źródłach energii w nowelizacji, której projekt opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Chodzi o dokument oznaczony jako UC99.

W celu wdrożenia unijnych regulacji z dyrektywy RED II w projekcie nowelizacji opracowanej przez resort klimatu znalazły się zapisy związane m.in. z gwarancjami pochodzenia, procedurami administracyjnymi, zastosowaniem OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz zakładające utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE.

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o OZE ma także uporządkować szereg definicji, w tym dotyczących biogazu, ponadto ma uwzględniać zmianę sposobu określania mocy instalacji fotowoltaicznej i będzie zawierać nowe przepisy w obszarze magazynowania energii.

W nowelizacji mają się także pojawić nowe regulacje dla klastrów energii i hybrydowych instalacji OZE oraz przepisy zakładające dodatkowe wsparcie dla instalacji, którym upływa 15-letni okres wsparcia (mające pokrywać uzasadnione koszty operacyjne takich instalacji).

REKLAMA

Na razie projekt UC99 nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów i nie wiadomo, kiedy trafi do prac w parlamencie.

Będzie nowelizacja RED II

Już wcześniej Komisja Europejska upomniała Polskę w sprawie niepełnego wdrożenia dyrektywy o OZE. Komisja Europejska wysłała przed rokiem uzasadnioną opinię do kilku państw UE, które w wymaganym terminie – do 1 lipca 2021 roku – nie wdrożyły zapisów unijnej dyrektywy RED II.

Wśród państw, które otrzymały w ubiegłym uzasadnioną opinię, czyli formalne wezwanie do zapewnienia zgodności z prawem UE, znalazły się – oprócz Polski – także Chorwacja, Niemcy, Węgry, Portugalia i Rumunia.

Narzędzia zaproponowane w dyrektywie RED II, które miały zostać wprowadzone do krajowego ustawodawstwa państw UE do połowy 2021 roku, mają przede wszystkim na celu osiągnięcie udziału OZE w unijnym miksie energii na poziomie, który pierwotnie ustalono na 32 proc. na rok 2030 (wobec celu 20 proc. na rok 2020 przyjętego w dyrektywie RED I z 2009 roku).

Obecnie w Brukseli trwają jednak prace nad nowelizacją tej dyrektywy. Komisja Europejska doszła do wniosku, że potrzebne jest podniesienie unijnego celu OZE na rok 2030 do 40 proc., a nawet do 45 proc. – zgodnie z pakietem REPowerEU – aby było to zgodne z nadrzędnymi celami unijnej strategii klimatycznej i energetycznej.

Komisja rozpoczęła już prace nad znowelizowaniem dyrektywy RED II, aby jej zapisy odzwierciedlały ambitniejsze cele. W tej sprawie zostały już przeprowadzone konsultacje publiczne.

W przeciwieństwie do dyrektywy RED I najnowsza dyrektywa uwzględnia tylko obligatoryjny cel udziału zielonej energii dla Unii Europejskiej i nie zawiera indywidualnych celów dla poszczególnych państw UE. Jednak Bruksela dysponuje narzędziami mającymi zapewnić wdrożenie przez kraje UE wystarczająco ambitnych działań w obszarze OZE, aby realne stało się osiągnięcie celu wspólnotowego na rok 2030.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.