TGE – zapaść na rynku terminowym i rozkwit rynku SPOT– szkolenie on-line

TGE – zapaść na rynku terminowym i rozkwit rynku SPOT– szkolenie on-line

Bieżące wydarzenia na Towarowej Giełdzie Energii to dalsza część „energetycznego rollercoastera” z 2022 r., bo tak można nazwać to, co w styczniu i lutym bieżącego roku dzieje się na TGE w Warszawie. Nie chodzi tylko o ceny energii, ale również wolumeny transakcji zawieranych na rynku terminowym OTF i rynku SPOT.

Jeszcze nie tak dawno sądziliśmy, że energię elektryczna kupować będziemy w cenach hurtowych na 2023 r. (grupa B23) po około 1000-1200 zł./MWh i mało kto przypuszczał, iż w niedalekiej przyszłości będziemy mogli kupić 1 MWh po 30 zł. w cenie hurtowej z dostawą na 1.01.2023 r. w godzinach od 1 do 7. Szok, niedowierzanie, a jednak prawda.

Jeszcze nie tak dawno rynek terminowy OTF był wiodącym rynkiem, którego obroty stanowiły w 2022 r.  prawie 80% obrotów TGE. W styczniu 2023 r. obroty na OTF dla instrumentów typu BASE wyniosły 5,55 TWh (9,03 TWh styczeń 2022). W styczniu 2023 r. obroty na rynku SPOP tj. RDN i RDB wyniosły 6,18 TWh (3,01 TWh styczeń 2022).

Co przez tak znaczne zmiany w obrotach na poszczególnych rynkach chce nam powiedzieć TGE, a tak naprawdę co nam chcą powiedzieć wytwórcy energii i spółki obrotu ?

 • może to, że zniesienie obliga giełdowego wpłynęło na ich decyzje
 • może to, że wysokie ceny energii elektrycznej z lipca i sierpnia 2022 r. wprowadziły niepewność na rynku
 • a może kończy się era tzw. „długich pozycji” i zaczyna era „krótkich pozycji”

Dla nas, klientów końcowych, ważne jest to, jak powyższe zmiany wpłyną na ceny energii i jakie może to implikować zmiany na rynku energii w 2023 r. Ważne, abyśmy z tego wydarzenia wyciągnęli właściwe wnioski.

Analizą trendów giełdowych na TGE szczególnie interesować się będziemy w kontekście technik prognostycznych dla rynku SPOT TGE i przedstawimy model prognostyczny EPF-modelTGE24, za pomocą którego prognozować będziemy ceny godzinowe i poziom indeksu TGe24.

Razem budować będziemy portfel zakupów spółki obrotu i odpowiemy na pytanie, jakich cen możemy spodziewać się w ofertach dla firm grupa taryfowa B na 2024 r. Na powyższe oraz inne pytania odpowiemy na szkoleniu „TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy.

Program szkolenia:

TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy

terminy: 16 marca oraz 30 marca 2023 r.

1. TGE – płaszczyzna ustalania cen energii elektrycznej i informacji o trendach

– rynek energii w Polsce i Europie wprowadzenie
– historia i ogólne zasady funkcjonowania TGE
– IRGiT – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych – szczególny charakter działalności dla giełdy energii
– giełdowe platformy informacyjne
– inne europejskie giełdy energii Nord Pool i Epex Spot

2. RDB – Rynek Dnia Bieżącego

wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku
– zasady funkcjonowania Rynku Dnia Bieżącego
– produkty i zasady ustalania kursów w systemie notowań ciągłych
– handel międzynarodowy, ustalanie cen energii – kursu jednolitego w handlu międzynarodowym case-study

3. RDN – Rynek Dnia Następnego

– wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku
– produkty na rynku – kontrakty godzinowe, blokowe i weekendowe
– Fixing I i Fixing II elementy wspólne i różnice
– system ustalania kursu jednolitego
– dynamika cen na RDN – dane historyczne, a trendy bieżące – wpływ na decyzje biznesowe
– kurs jednolity – zasady ustalania cen energii elektrycznej w oparciu o procedury kursu jednolitego case-study
– różnice pomiędzy RDB (rynkiem dnia bieżącego), a RDN (rynkiem dnia następnego)
– główne indeksy RDB, TGeBase, TGePeak, TGe15,

4. OTF – Rynek Terminowy

– wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na funkcjonowanie rynku
– produkty na rynku terminowym – BASE_Y, Q, M, W; PEAK5_Y, Q, M, W
–  obroty na RDN i OTF – różnice interpretacyjne – co to jest LPO (liczba pozycji otwartych)
–  ustalanie cen energii elektrycznej dla dostaw w 2024 r. w kontraktach terminowych – case study – arkusz obliczeniowy dla BASE_Y-24 i PEAK5_Y-24

5. Prawa majątkowe

– prawa majątkowe i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w Polsce
– świadectwa pochodzenie energii elektrycznej i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w Polsce – „zielone certyfikaty”
– świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego – „błękitne certyfikaty”
– świadectwa efektywności energetycznej – „białe certyfikaty”

 6. Gwarancje Pochodzenia

– różnice pomiędzy świadectwem pochodzenia, a gwarancją pochodzenia
– uczestnicy rynku, wytwórcy, spółki obrotu oraz przedsiębiorstwa jako nabywcy końcowi
– rynek międzynarodowy w transakcjach gwarancjami pochodzenia
– zasady ustalania cen gwarancji pochodzenia

7. Systemy Informacyjne Giełdy, a systemy informacyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych

– wirtualny spacer po Towarowej Giełdzie Energii – nawigacja po stronie www.tge.pl
– raporty giełdy energii – dzienne, miesięczne, roczne
– raporty o planowanym zużyciu i mocach wytwórczych
– produkcja źródła konwencjonalne – TGE i PSE
– prognozowana generacja wiatrowa i fotowoltaiczna PSE

8. Warsztaty obliczeniowe – określania cen energii elektrycznej oferowanych przez Spółki Obrotu w 2024 r.

– procedura budowania portfela zakupów energii elektrycznej w 2022 r. dla dostaw energii w 2023 r. przez spółki obrotu
– wycena portfela zakupów spółki obrotu na bazie cen rynku terminowe i rynku spot
– ofert cenowe dla odbiorców przemysłowych na 2024 r. grupa taryfowa B

9. Prognozowanie cen energii na RDN dla 3-5 dniowych horyzontów czasowych

– podaż energii elektrycznej i popyt jako główne czynniki wpływające na krótkoterminowe ceny energii na RDN
– dane dotyczące podaży energii elektrycznej – system informacyjny TGE
– dane dotyczące planowanego popytu
– wpływ importu i eksportu na rynek energii
– wpływ generacji wiatrowej na podaż energii elektryczne w Polsce i Europie
– wpływ generacji PV na podaż energii elektrycznej w Polsce i Europie
– warunki atmosferyczne jako istotny element w produkcji energii z OZE – wiatr i fotowoltaika

10. Podsumowanie wnioski dyskusje

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>


Zapraszamy również na inne nasze szkolenie!

Program szkolenia

Zarządzanie energią elektryczną w firmie, Strategie Zakupowe i Strategie wytwórcze

terminy: 21 marca 2023 r. oraz 4 kwietnia 2023 r.

 1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie.
 2. Ceny hurtowe energii dla grup taryfowych B i C – prognozowanie.
 3. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie.
 4. Strategie wytwórcze – instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.
 5. Case study – analiza opłacalności instalacji PV i magazynu energii – parametry projektu, zużycie własne firmy 3,0 GW, instalacja PV o mocy 1MW mocy – model biznesowy – wersja PDF.
 6. Strategie zakupowe energii elektrycznej.
 7. Case study – budowanie portfela zakupowego energii przez firmę w oparciu o strategię hybrydową cen instrumentów OTF (BASE) i instrumentów RDN (I-Fix) dla 2023 r. – wersja PDF.
 8. Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii.
 9. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji na stronie organizatora >>

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy instalacji wodorowych.

Dla przemysłu realizuje projekty mi. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”. Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model PEF-modelTGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz PEF-modelBase dla prognoz miesięcznego indeksu Base TGE w Warszawie.

Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!!!

1) Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany