REKLAMA
 
REKLAMA

Apator przekroczył miliard złotych przychodów

Apator przekroczył miliard złotych przychodów
Apator

Producent systemów pomiarowych i dostawca rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej podał wyniki finansowe za ubiegły rok. Spółka zanotowała w tym czasie rekordowe przychody. EBIDTA i zysk netto też dają powody do zadowolenia.

Grupa Apator wypracowała w 2022 roku przychody wyższe o 15 proc. r/r. Po raz pierwszy w historii przekroczyły one poziom 1 mld zł. Dokładnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1081,6 mln zł. Jak podaje spółka, na wynik ten składają się głównie wysokie poziomy sprzedaży w segmencie Energia Elektryczna (439,2 mln zł, +17 proc. r/r), znaczące przychody w segmencie Woda i Ciepło (360,9 mln zł, +2 proc. r/r), a także niewielki wzrost w segmencie Gaz (281,5 mln zł, +4 proc. r/r).

W 2022 roku EBITDA Apatora wyniosła 102,8 mln zł, a zysk netto osiągnął wartość 20,4 mln zł.

REKLAMA

Odporny biznes

Jak podkreśla spółka, rok 2022 był trudnym sprawdzianem dla biznesu ze względu na duży poziom destabilizacji otoczenia makroekonomicznego. To zaś wyniknęło najpierw z efektów pandemii, następnie z agresji zbrojnej w Ukrainie.

Wysoka inflacja kosztów, problemy z dostępnością komponentów i niestabilność kursów walutowych miały wpływ na wyniki spółki. Mimo to grupa osiągnęła rekordowy poziom przychodów dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych i konsekwentnej realizacji portfela zamówień.

Otoczenie od strony kosztowej jest na pewno dalece niesprzyjające, ale jednocześnie wiele globalnych makrotrendów – jak np. transformacja energetyczna i rozwój energetyki rozproszonej, konieczność oszczędzania zasobów, termomodernizacja czy wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa – stwarza nam bardzo dobre warunki do rozwoju biznesu – mówi Tomasz Łątka, członek zarządu spółki Apator SA. 

Rekordowy kwartał

Ostatni kwartał 2022 roku okazał się rekordowy w historii Apatora pod względem sprzedaży. Grupa zanotowała wynik na poziomie ponad 306 mln zł (+29 proc. r/r). Najwyższy wzrost – ponad 42 proc. – nastąpił w segmencie Energia Elektryczna. Jak podaje spółka, był to w głównej mierze efekt realizacji zakontraktowanych dostaw liczników smart na rynek krajowy i zwiększonego popytu na aparaturę łączeniową.

REKLAMA

Sprzedaż w segmencie Woda i Ciepło wzrosła o 35 proc. r/r. Przyczyniły się do tego dynamicznie rosnący eksport wodomierzy domowych i przemysłowych, a także dobra ich sprzedaż w kraju.

Negatywne czynniki makroekonomiczne przekładały się w tym czasie na istotnie wyższe r/r koszty operacyjne grupy. Te zaś wpływały na marże. Dodatkowo na wyniki kwartału niekorzystnie wpłynął odpis wartości udziałów w brytyjskiej spółce zależnej GWi w kwocie około 4 mln zł. Jednak dzięki wysokiej sprzedaży Apator wypracował w ostatnim kwartale 2022 roku zysk EBITDA w wysokości 31,6 mln zł, (+60 proc. r/r) i zysk netto na poziomie 12,8 mln zł (wobec straty 0,9 mln zł w czwartym kwartale 2021 roku)

Zwiększając przychody, nie tracimy z oczu priorytetowego zadania w obszarze zarządzania kapitałem. Rozchwianie łańcuchów dostaw w okresie pandemii, pogłębione dodatkowo wojną w Ukrainie, zmusiło nas do istotnego zwiększenia zasobu materiałów i półproduktów, aby móc sprawnie obsłużyć rosnącą sprzedaż i jako solidny, godny zaufania partner wywiązać się z zawartych kontraktów – wyjaśnia Małgorzata Mazurek, dyrektor ds. finansowych Grupy Apator.

Druga połowa ubiegłego roku to okres intensywnej pracy nad optymalizacją kapitału obrotowego i uwalnianiem zgromadzonej w nim gotówki. Na koniec roku ograniczyliśmy poziom zadłużenia finansującego – poza kapitałem obrotowym – również inwestycje w zachowanie potencjału wytwórczego i nowe produkty. Widzimy, że dług wyższy o każde 10 mln zł to dodatkowo blisko 1 mln kosztów w skali roku, dlatego zachowujemy się racjonalnie w zarządzaniu środkami pieniężnymi – podsumowuje Mazurek.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA